GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

EuRoPol GAZ s.a. i Siemens Sp. z o.o. podpisały umowę na obsługę serwisową urządzeń zainstalowanych w 5 tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego

26 lutego 2015 roku w Warszawie EuRoPol GAZ s.a. i Siemens Sp. z o.o. podpisały długoterminową umowę na obsługę serwisową 16 kompletnych zespołów turbosprężarkowych TUCO zainstalowanych w pięciu tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Tłocznie te znajdują się w miejscowościach: Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły. Zadaniem zespołów turbosprężarkowych TUCO jest sprężanie gazu ziemnego, aby zrekompensować straty ciśnienia powstałe w trakcie przepływu gazu w gazociągu.

 W ramach zawartej umowy Siemens Sp. z o.o. będzie wykonywał przeglądy i inspekcje urządzeń oraz okresowe ich diagnostyki. Firma zapewni również dostawy niezbędnych części zamiennych, a także umożliwi korzystanie z urządzeń zapasowych w razie potrzeby. Umowa obejmuje również optymalizację działania tych urządzeń w celu poprawy ich dyspozycyjności. Realizacja umowy przez Siemens Sp. z o.o. przyczyni się do uzyskania wysokich współczynników dyspozycyjności i niezawodności zespołów turbosprężarkowych TUCO zainstalowanych na polskim odcinku gazociągu jamalskiego.

Dowodem starań EuRoPol GAZ s.a., by infrastruktura polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, zarówno część liniowa, jak i pięć tłoczni gazu działała w sposób bezpieczny, niezawodny i skuteczny jest przyznany Spółce przez Urząd Dozoru Technicznego, w ogólnopolskim rankingu, tytuł „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2014”.

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 km. Spółka świadczy usługę transportu gazu na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych. Ponadto udostępnia wolne moce przesyłowe operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A., który oferuje usługi przesyłu gazu w ramach Systemu Gazociągów Tranzytowych. Od momentu uruchomienia przesyłu gazu, w listopadzie 1999 roku, do końca lutego 2015 roku polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego przetransportowano ponad 400 miliardów metrów sześciennych gazu [według GOST]. 

Kontakt dla mediów

tel. (+48) 22 586 7224, faks (+48) 22 586 7070
e-mail: prasa@europolgaz.com.pl

BiGSize TGZ WO-8367_1920x1281.jpg

Popularne

  • 1

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji