GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego przesłano 400-miliardowy metr sześcienny gazu ziemnego

Od momentu uruchomienia przesyłu gazu w listopadzie 1999 roku do chwili obecnej, polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego przetransportowano 400 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego [wg GOST].

Przesył gazu ziemnego polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego rozpoczął się po ukończeniu budowy części liniowej gazociągu o długości 684 kilometrów oraz oddaniu do eksploatacji tłoczni gazu w Kondratkach. Zdolność przesyłowa gazociągu wzrastała wraz z oddawaniem do eksploatacji kolejnych tłoczni: w 2000 roku -  we Włocławku, w 2005 roku – w Ciechanowie i Szamotułach, w 2006 roku – w Zambrowie. Planowaną zdolność przesyłową pierwszej nitki gazociągu jamalskiego osiągnięto w 2006 roku. Od 2000 roku transportowany gazociągiem jamalskim gaz ziemny zaczął trafiać do polskiego systemu przesyłowego poprzez połączenie we Włocławku, a od 2003 roku również poprzez połączenie w Lwówku Wielkopolskim. Dzięki rozbudowie Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej we Włocławku, od stycznia 2015 roku zdolności przesyłowe na połączeniu z polskim systemem przesyłowym zostały zwiększone do 1 miliona metrów sześciennych gazu na godzinę.

W 2014 roku EuRoPol GAZ s.a. otrzymał od Urzędu Dozoru Technicznego tytuł „Lider Bezpieczeństwa Technicznego” w kategorii Użytkownik, który potwierdził spełnianie najwyższych wymagań w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, gwarantujących od ponad 20 lat bezpieczną, niezawodną i skuteczną pracę całej infrastruktury gazociągowej. Natomiast odnowiony w tym samym roku na kolejne trzy lata przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania eksploatacją techniczną gazociągu tranzytowego Jamał–Europa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dowodem skutecznego utrzymania wdrożonego przez Spółkę systemu zarządzania eksploatacją i przesyłem gazu polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego.

W ramach umów realizowanych przez EuRoPol GAZ s.a. i Operatora SGT (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) w 2014 roku polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego przesłano ponad 34 miliardy metrów sześciennych gazu ziemnego [wg GOST]. Od 2011 roku EuRoPol GAZ s.a. udostępnia wolne moce przesyłowe Operatorowi SGT, który oferuje usługi przesyłu gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego.

EuRoPol GAZ s.a. to spółka o kapitale mieszanym polsko-rosyjskim. Powstała w 1993 roku na mocy porozumienia między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.
EuRoPol GAZ s.a.

Kontakt dla mediów

tel. (+48) 22 586 7224, faks (+48) 22 586 7070
e-mail: prasa@europolgaz.com.pl

BiGSize TGZ UT-8019_1920x1281.jpg

Komunikaty prasowe

EuRoPol GAZ s.a. Liderem Bezpieczeństwa Technicznego

EuRoPol GAZ s.a. został laureatem Rankingu Urzędu Dozoru Technicznego „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2014” w kategorii Użytkownik. Statuetkę i wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu Spółki, Kazimierz Nowak, podczas konferencji UDT „Nauka i technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się w dniach 27-28 listopada br. w Warszawie.

Czytaj więcej…

Złoty Laur Innowacyjności 2015 dla EuRoPol GAZ s.a.

Decyzją Kapituły Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności" Spółka EuRoPol GAZ za projekt „Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki" została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w kategorii „Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo".

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a. i Siemens Sp. z o.o. podpisały umowę na obsługę serwisową urządzeń zainstalowanych w 5 tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego

26 lutego 2015 roku w Warszawie EuRoPol GAZ s.a. i Siemens Sp. z o.o. podpisały długoterminową umowę na obsługę serwisową 16 kompletnych zespołów turbosprężarkowych TUCO zainstalowanych w pięciu tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Tłocznie te znajdują się w miejscowościach: Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły. Zadaniem zespołów turbosprężarkowych TUCO jest sprężanie gazu ziemnego, aby zrekompensować straty ciśnienia powstałe w trakcie przepływu gazu w gazociągu.

Czytaj więcej…

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information