GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Urząd Regulacji Energetyki zaakceptował Plan Rozwoju SGT na lata 2015-2022

W grudniu 2014 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował, przedłożony przez EuRoPol GAZ s.a. Plan Rozwoju Systemu Gazociągów Tranzytowych na lata 2015-2022.

Plan ten przewiduje m.in. poniesienie przez Spółkę do roku 2022 nakładów inwestycyjnych w wysokości 206,4 mln PLN. Kwota ta obejmuje zarówno nakłady inwestycyjne związane z przyłączeniem nowych odbiorców do polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, jak też inne nakłady związane z koniecznością zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego przesyłu gazu ziemnego gazociągiem jamalskim.

Obowiązek przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Planów Rozwoju SGT w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe wynika z zapisów ustawy Prawo Energetyczne. Wywiązując się z tego obowiązku ustawowego, EuRoPol GAZ s.a. przygotował projekt Planu Rozwoju SGT na lata 2015-2022, a po uzyskaniu zgód korporacyjnych skonsultował go z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., operatorem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Plan Rozwoju SGT na lata 2015-2022 jest drugim planem rozwoju przygotowanym przez EuRoPol GAZ s.a. Poprzedni Plan dotyczył działalności w latach 2012-2014. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne EuRoPol GAZ s.a. zobowiązany jest do corocznej aktualizacji planu rozwoju oraz przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania z jego realizacji.

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości 684 km, którego właścicielem jest EuRoPol GAZ s.a., przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Od momentu uruchomienia przesyłu gazu, w listopadzie 1999 roku, do końca stycznia 2015 roku, Spółka przetransportowała około 399 miliardów metrów sześciennych gazu [wg GOST].

Kontakt dla mediów

tel. (+48) 22 586 7224, faks (+48) 22 586 7070
e-mail: prasa@europolgaz.com.pl

BiGSize-2990_1920x1281.jpg

Popularne

  • 1

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji