GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Urząd Regulacji Energetyki zaakceptował Plan Rozwoju SGT na lata 2015-2022

W grudniu 2014 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował, przedłożony przez EuRoPol GAZ s.a. Plan Rozwoju Systemu Gazociągów Tranzytowych na lata 2015-2022.

Plan ten przewiduje m.in. poniesienie przez Spółkę do roku 2022 nakładów inwestycyjnych w wysokości 206,4 mln PLN. Kwota ta obejmuje zarówno nakłady inwestycyjne związane z przyłączeniem nowych odbiorców do polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, jak też inne nakłady związane z koniecznością zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego przesyłu gazu ziemnego gazociągiem jamalskim.

Obowiązek przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Planów Rozwoju SGT w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe wynika z zapisów ustawy Prawo Energetyczne. Wywiązując się z tego obowiązku ustawowego, EuRoPol GAZ s.a. przygotował projekt Planu Rozwoju SGT na lata 2015-2022, a po uzyskaniu zgód korporacyjnych skonsultował go z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., operatorem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Plan Rozwoju SGT na lata 2015-2022 jest drugim planem rozwoju przygotowanym przez EuRoPol GAZ s.a. Poprzedni Plan dotyczył działalności w latach 2012-2014. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne EuRoPol GAZ s.a. zobowiązany jest do corocznej aktualizacji planu rozwoju oraz przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania z jego realizacji.

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości 684 km, którego właścicielem jest EuRoPol GAZ s.a., przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Od momentu uruchomienia przesyłu gazu, w listopadzie 1999 roku, do końca stycznia 2015 roku, Spółka przetransportowała około 399 miliardów metrów sześciennych gazu [wg GOST].

Kontakt dla mediów

tel. (+48) 22 586 7224, faks (+48) 22 586 7070
e-mail: prasa@europolgaz.com.pl

BiGSize-2585_1920x1281.jpg

Komunikaty prasowe

EuRoPol GAZ s.a. Liderem Bezpieczeństwa Technicznego

EuRoPol GAZ s.a. został laureatem Rankingu Urzędu Dozoru Technicznego „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2014” w kategorii Użytkownik. Statuetkę i wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu Spółki, Kazimierz Nowak, podczas konferencji UDT „Nauka i technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się w dniach 27-28 listopada br. w Warszawie.

Czytaj więcej…

Złoty Laur Innowacyjności 2015 dla EuRoPol GAZ s.a.

Decyzją Kapituły Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności" Spółka EuRoPol GAZ za projekt „Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki" została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w kategorii „Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo".

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a. i Siemens Sp. z o.o. podpisały umowę na obsługę serwisową urządzeń zainstalowanych w 5 tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego

26 lutego 2015 roku w Warszawie EuRoPol GAZ s.a. i Siemens Sp. z o.o. podpisały długoterminową umowę na obsługę serwisową 16 kompletnych zespołów turbosprężarkowych TUCO zainstalowanych w pięciu tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Tłocznie te znajdują się w miejscowościach: Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły. Zadaniem zespołów turbosprężarkowych TUCO jest sprężanie gazu ziemnego, aby zrekompensować straty ciśnienia powstałe w trakcie przepływu gazu w gazociągu.

Czytaj więcej…

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information