GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

EuRoPol GAZ s.a. Liderem Bezpieczeństwa Technicznego

EuRoPol GAZ s.a. został laureatem Rankingu Urzędu Dozoru Technicznego „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2014” w kategorii Użytkownik. Statuetkę i wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu Spółki, Kazimierz Nowak, podczas konferencji UDT „Nauka i technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się w dniach 27-28 listopada br. w Warszawie.

 Zwycięstwo EuRoPol GAZ s.a. w Rankingu UDT to dowód najwyższego uznania działań przedsiębiorstwa w zakresie dbałości o bezpieczeństwo techniczne, środowisko i bezpieczeństwo ludzi. To świadectwo, że Spółka wzorowo spełniła wszystkie wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zostało przyznane przez środowisko niezależnych ekspertów renomowanej polskiej instytucji certyfikującej. W ocenie UDT EuRoPol GAZ s.a. może być inspiracją i przykładem dla innych, jak sprawnie, kompleksowo i z zachowaniem najwyższej jakości łączyć działalność biznesową z dbałością o bezpieczeństwo techniczne oraz inwestycjami w innowacyjność.

Ranking UDT „Lider Bezpieczeństwa Technicznego” zorganizowany był pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Miał na celu uhonorowanie polskich przedsiębiorstw, które w skali kraju  wyróżniają się poziomem bezpieczeństwa technicznego, a także innowacyjnością i wkładem w rozwój gospodarczy. Procedura wyłaniania zwycięzców była kilkuetapowa i  obejmowała 100 tysięcy firm z całej Polski. Ostatecznie Urząd Dozoru Technicznego, po ostrej selekcji, wytypował 30 firm, po 10 w każdej z trzech kategorii: Wytwarzający, Użytkownik i Modernizujący. Firmy te spełniały kryteria rankingu na najwyższym poziomie. Końcowym etapem było wskazanie dwóch zwycięzców w każdej kategorii. Były to przedsiębiorstwa, które w obszarze swojego działania w sposób najwyższy wykazują dbałość o bezpieczeństwo techniczne, środowisko i bezpieczeństwo ludzi. Podkreślić należy tu fakt, że dbałość o bezpieczeństwo techniczne oceniane było dla każdego etapu życia urządzenia technicznego, począwszy od projektowania, wytwarzania, eksploatacji, napraw, modernizacji, a skończywszy na wycofaniu z eksploatacji.

Obok EuRoPol GAZ s.a., w kategorii Użytkownik Rankingu UDT, nominowane były następujące przedsiębiorstwa: Grupa LOTOS S.A, Grupa Azoty S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Dalkia Łódź S.A., Michelin Polska S.A. i PCC Rokita S.A.

Kontakt dla mediów

tel. (+48) 22 586 7224, faks (+48) 22 586 7070
e-mail: prasa@europolgaz.com.pl

BiGSize-2984_1920x1281.jpg

Popularne

  • 1

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji