GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Historia firmy

 • Sierpień 1993 r. - podpisanie porozumienia międzyrządowego
 • Wrzesień 1993 r. - powstaje EUROPOL GAZ S.A.
 • Grudzień 1993 r. - EUROPOL GAZ S.A. zostaje wpisany do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
 • Listopad 1996 r. - oddanie do eksploatacji I odcinka części liniowej gazociągu o długości 102 km
 • 1999 r. - oddanie do eksploatacji pozostałej części liniowej gazociągu, TG Kondratki oraz systemu łączności i SCADA
 • 2000 r. - oddanie do eksploatacji TG Włocławek
 • 2005 r. – 2006 r. - oddanie do eksploatacji TG Zambrów, TG Ciechanów i TG Szamotuły
 • od 2010 r. - OGP GAZ-SYSTEM S.A. operatorem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego
 • 2010 r. - umowa powierzająca OGP GAZ-SYSTEM S.A. obowiązki operatora na polskim odcinku gazociągu jamalskiego obowiązująca do końca 2019r.
 • 2011 r. - uruchomienie usługi rewersu wirtualnego, z Niemiec do Polski
 • 2014 r. - zapewnienie możliwości dostaw gazu do Polski w rewersie fizycznym
 • 2020 r.  - wygaśnięcie kontraktu przesyłowego zawartego w 1995r. z OOO Gazprom Export
 • 2022 r. - wygaśnięcie kontraktu przesyłowego zawartego w 2004r. z PGNiG
 • 2023 r. - umowa powierzająca OGP GAZ-SYSTEM S.A. obowiązki operatora na polskim odcinku gazociągu jamalskiego obowiązująca do 2068 roku
 • 10 października 2023 r.- Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii o przejęciu na rzecz EUROPOL GAZ S.A. własności 100% akcji przysługujących PAO Gazprom w EUROPOL  GAZ S.A. („ustawa sankcyjna”)
 • 2024 r. - wpis do KRS potwierdzający, że jedynym Akcjonariuszem Spółki jest ORLEN S.A.
 

Historia Firmy

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information