GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Rozruch

Rozruch i napełnienie gazem
Przekazanie gazociągu do eksploatacji wymagało przygotowania infrastruktury do bezpiecznego i niezawodnego prowadzenia przesyłu gazu. Czynności te przeprowadzono w okresie rozruchu i obejmowały one usunięcie z gazociągu powietrza i napełnienie go gazem.

Prace organizowano i prowadzono w bezpośredniej współpracy ze specjalistycznymi służbami PGNiG SA.

Wykonawstwo

Porozumienie międzyrządowe podpisane w sierpniu 1993 roku przewidywało, iż projektowanie, wykonawstwo, dostawa materiałów i urządzeń będą realizowane przede wszystkim przez polskie podmioty gospodarcze na podstawie umów zawieranych przez EuRoPol GAZ s.a. na warunkach konkurencyjności.

Czytaj więcej…

Świadomość ekologiczna

EuRoPol GAZ s.a. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu Spółki ma ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Czytaj więcej…

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Uzyskanie certyfikatu, to niewątpliwie dowód, iż w działaniach związanych z realizacją transportu gazu i utrzymaniem infrastruktury technicznej SGT spełniamy wszystkie wymagania wynikające z posiadanych decyzji, pozwoleń i obowiązujących przepisów prawa, w tym także w zakresie ochrony środowiska.

Czytaj więcej…

System handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

EuRoPol GAZ s.a. jako właściciel tłoczni gazu jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (emisja dwutlenku węgla) od 2008 roku. Tłocznie zostały również objęte Krajowymi Środkami Wykonawczymi na lata 2013 – 2020 (tzw. III okres rozliczeniowy).

Czytaj więcej…
BiGSize TGZ WO-7833_1920x1281.jpg

Fakty i liczby

Gazociąg jamalski przebiega na terenie Polski przez:

  • 5 województw (podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie)
  • 27 powiatów
  • 67 gmin.

Gazociąg przebiega przez ponad 20 tys. działek należących do ok. 4,5 tys. właścicieli.
Krzyżuje się z ponad 250 drogami kołowymi i torami kolejowymi oraz ponad setką cieków wodnych, w tym z największymi rzekami: Wisłą, Odrą, Wartą i dwukrotnie z Narwią.

Podstawowe dane techniczne polskiego odcinka gazociągu tranzytowego:

  • maksymalne ciśnienie robocze - 8,4 MPa,
  • długość – 684 km,
  • średnica gazociągu - DN1400,
  • fizyczny punkt wejścia – Kondratki,
  • fizyczne punkty wyjścia - Mallnow, Lwówek, Włocławek,
  • 5 tłoczni gazu o łącznej mocy 400 MW - TG Kondratki, TG Zambrów, TG Ciechanów, TG Włocławek, TG Szamotuły,

Czytaj wiecej

Jakość

System zapewnienia jakościProjektowanie i realizację Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono oprzeć na najwyższych, międzynarodowych standardach technicznych i ostrych kryteriach oceny bezpieczeństwa technicznego, zapewniając tym samym odpowiednią żywotność i długoletnią prawidłową pracę Systemu.

Czytaj więcej…

Historia budowy

Do lat 90-tych XX wieku większość gazu ziemnego trafiającego do Europy Zachodniej była przesyłana gazociągami biegnącymi przez Ukrainę, Słowację i Czechy. Rosnące zapotrzebowanie na gaz w krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce, spowodowało konieczność rozważenia budowy nowych gazociągów, które umożliwiłyby zwiększenie ilości oraz elastyczności dostaw gazu.

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information