Drukuj

System zapewnienia jakości
Projektowanie i realizację Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono oprzeć na najwyższych, międzynarodowych standardach technicznych i ostrych kryteriach oceny bezpieczeństwa technicznego, zapewniając tym samym odpowiednią żywotność i długoletnią prawidłową pracę Systemu.

Zgodnie z porozumieniem między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane było w oparciu o obowiązujące w Polsce normy techniczne, a także w szerokim zakresie o normatywy i przepisy techniczne obowiązujące w innych krajach europejskich. Proces inwestycyjny, od prac przygotowawczych do przekazania inwestycji do użytkowania, podlegał polskim uregulowaniom prawnym, a w szczególności przepisom ustawowym: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

EuRoPol GAZ s.a., jako inwestor i właściciel SGT na terytorium Polski, zdecydowanie postawił na jakość realizacji inwestycji, stosując zalecenia zawarte w rodzinie norm ISO 9000. Cały proces inwestycyjny realizowany był zgodnie z kompleksowym Systemem Zapewnienia Jakości, opracowanym i wdrożonym specjalnie dla potrzeb tej inwestycji. Wymagania tego systemu dotyczyły w równym stopniu generalnego projektanta SGT, producentów i dostawców materiałów i urządzeń, jak i generalnych wykonawców i podwykonawców robót oraz służby nadzoru inwestorskiego.

Po zakończeniu realizacji obiektów, w oparciu o ocenę rozwiązań projektu technicznego (w tym szczególnie weryfikację obliczeń statycznych i wytrzymałościowych), stosowanych technologii i procedur wykonawczych oraz potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonych prac i prób odbiorowych, EuRoPol GAZ s.a. otrzymał Certyfikaty Zgodności i Bezpieczeństwa gazociągu i wszystkich pięciu tłoczni, które zostały wystawione przez „Bureau Veritas” i „Polski Rejestr Statków S.A.”
Wszystkie zrealizowane obiekty przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały zgłoszone do użytkowania stosownym organom państwowej administracji terenowej.

W 2021 roku instytucja certyfikująca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. wydała Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania w zakresie przesyłu gazu ziemnego i eksploatacji infrastruktury przesyłowej w odniesieniu do norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Certyfikat stanowi dowód, że infrastruktura gazociągowa utrzymana jest we wzorowym stanie oraz eksploatowana jest w taki sposób, że łączy efektywność z bezpieczeństwem, również dla środowiska.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji