Drukuj

System zapewnienia jakości
Projektowanie i realizację Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono oprzeć na najwyższych, międzynarodowych standardach technicznych i ostrych kryteriach oceny bezpieczeństwa technicznego, zapewniając tym samym odpowiednią żywotność i długoletnią prawidłową pracę Systemu.

Zgodnie z porozumieniem między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane było w oparciu o obowiązujące w Polsce normy techniczne, a także w szerokim zakresie o normatywy i przepisy techniczne obowiązujące w innych krajach europejskich. Proces inwestycyjny, od prac przygotowawczych do przekazania inwestycji do użytkowania, podlegał polskim uregulowaniom prawnym, a w szczególności przepisom ustawowym: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

EuRoPol GAZ s.a., jako inwestor i właściciel SGT na terytorium Polski, zdecydowanie postawił na jakość realizacji inwestycji, stosując zalecenia zawarte w rodzinie norm ISO 9000. Cały proces inwestycyjny realizowany był zgodnie z kompleksowym Systemem Zapewnienia Jakości, opracowanym i wdrożonym specjalnie dla potrzeb tej inwestycji. Wymagania tego systemu dotyczyły w równym stopniu generalnego projektanta SGT, producentów i dostawców materiałów i urządzeń, jak i generalnych wykonawców i podwykonawców robót oraz służby nadzoru inwestorskiego.

Po zakończeniu realizacji obiektów, w oparciu o ocenę rozwiązań projektu technicznego (w tym szczególnie weryfikację obliczeń statycznych i wytrzymałościowych), stosowanych technologii i procedur wykonawczych oraz potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonych prac i prób odbiorowych, EuRoPol GAZ s.a. otrzymał Certyfikaty Zgodności i Bezpieczeństwa gazociągu i wszystkich pięciu tłoczni, które zostały wystawione przez „Bureau Veritas” i „Polski Rejestr Statków S.A.”
Wszystkie zrealizowane obiekty przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały zgłoszone do użytkowania stosownym organom państwowej administracji terenowej.

W 2011 roku instytucja certyfikująca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. wydała Spółce Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania eksploatacją SGT.

W 2017 roku instytucja certyfikująca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. odnowiła na kolejne trzy lata Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania eksploatacją techniczną gazociągu tranzytowego Jamał–Europa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odnowienie ważności Certyfikatu stanowi dowód, że infrastruktura gazociągowa utrzymana jest we wzorowym stanie oraz eksploatowana jest w taki sposób, że łączy efektywność z bezpieczeństwem, również dla środowiska.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji