GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Świadomość ekologiczna

EUROPOL GAZ S.A. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu Spółki ma ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Działanie to znalazło swoje odzwierciedlenie w programach środowiskowych oraz polityce EUROPOL GAZ S.A. Realizacja celu odbywa się m.in. poprzez publikowanie na Portalu korporacyjnym informacji i materiałów edukacyjnych poświęconych działaniom w zakresie ochrony środowiska.

Organizowane są także wewnętrzne, dedykowane szkolenia i warsztaty dotyczące zagadnień środowiskowych. W ramach szkoleń uczestnicy zapoznawani są zarówno z wymaganiami prawnymi, jak i sposobami ich spełnienia.

Przez ostatnie lata służby Pionu Eksploatacji, Pionu Technicznego oraz zatrudnieni konsultanci, wspólnym wysiłkiem prowadzili prace nad utrzymaniem i dalszym udoskonalaniem systemu zarządzania środowiskowego. Wyniki ich działań potwierdziły, że EUROPOL GAZ S.A. minimalizuje negatywny wpływ na środowisko w każdym zidentyfikowanym aspekcie w ramach założonych programów.

System zarządzania środowiskowego

Utrzymywany jest stały nadzór nad posiadanymi decyzjami oraz nad realizacją obowiązków wynikających zarówno z decyzji jak i regulacji prawnych. Pomocnym narzędziem jest w tym wypadku dokument pt.: „Zestawienie działań wynikających z przepisów ochrony środowiska, posiadanych decyzji oraz ZSZ – sposób i terminy realizacji…”, który stanowi zbiór wymagań dla poszczególnych obiektów wraz z oceną ich spełnienia.

Czytaj więcej…

System handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

EUROPOL GAZ S.A. jako właściciel tłoczni gazu jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (emisja dwutlenku węgla) od 2008 roku. Tłocznie zostały również objęte Krajowymi Środkami Wykonawczymi na lata 2021-2025 (IV okres rozliczeniowy).

Czytaj więcej…
BiGSize-2537_1920x1281.jpg

Społeczność lokalna

EUROPOL GAZ S.A. swoje relacje ze społecznością lokalną rozumie szerzej niż wymagane prawem zobowiązania biznesowe. Firma z wielką satysfakcją wspiera lokalne przedsięwzięcia, szczególnie na terenach przez które przechodzi polski odcinek gazociągu jamalskiego i jest umiejscowionych pięć tłoczni gazu. Dostrzegamy lokalne inicjatywy, które wpływają pozytywnie na jakość życia lokalnych społeczności i budują regionalną tożsamość społeczną. Odkrywamy dzięki temu niesamowitych ludzi i niesamowite miejsca. Zacieśniamy więzi ze społecznością lokalną, bo czujemy się jednym z jej członków. Jesteśmy odpowiedzialnym sąsiadem, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w której funkcjonuje na co dzień.

Czytaj więcej

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information