GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Świadomość ekologiczna

EuRoPol GAZ s.a. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu Spółki ma ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Działanie to znalazło swoje odzwierciedlenie w programach środowiskowych oraz polityce EuRoPol GAZ. Realizacja celu odbywa się m.in. poprzez publikowanie w Biuletynie Technicznym oraz Portalu korporacyjnym informacji i materiałów edukacyjnych poświęconych działaniom w zakresie ochrony środowiska.

Organizowane są także wewnętrzne, dedykowane szkolenia i warsztaty dotyczące zagadnień środowiskowych. W ramach szkoleń uczestnicy zapoznawani są zarówno z wymaganiami prawnymi, jak i sposobami ich spełnienia.

Przez ostatnie lata służby Pionu Eksploatacji, Pionu Technicznego oraz zatrudnieni konsultanci, wspólnym wysiłkiem prowadzili prace nad utrzymaniem i dalszym udoskonalaniem systemu zarządzania środowiskowego. Wyniki ich działań potwierdziły, że EuRoPol GAZ s.a. minimalizuje negatywny wpływ na środowisko w każdym zidentyfikowanym aspekcie w ramach założonych programów.

 • System zarządzania środowiskowego ISO 14001

  Uzyskanie certyfikatu, to niewątpliwie dowód, iż w działaniach związanych z realizacją transportu gazu i utrzymaniem infrastruktury technicznej SGT spełniamy wszystkie Czytaj więcej
 • Świadomość ekologiczna

  EuRoPol GAZ s.a. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Czytaj więcej
 • System handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

  EuRoPol GAZ s.a. jako właściciel tłoczni gazu jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (emisja dwutlenku węgla) od Czytaj więcej
 • 1
BiGSize-2947_1920x1281.jpg

Społeczność lokalna

EuRoPol GAZ s.a. swoje relacje ze społecznością lokalną rozumie szerzej niż wymagane prawem zobowiązania biznesowe. Firma z wielką satysfakcją wspiera lokalne przedsięwzięcia, szczególnie na terenach przez które przechodzi polski odcinek gazociągu jamalskiego i jest umiejscowionych pięć tłoczni gazu. Dostrzegamy lokalne inicjatywy, które wpływają pozytywnie na jakość życia lokalnych społeczności i budują regionalną tożsamość społeczną. Odkrywamy dzięki temu niesamowitych ludzi i niesamowite miejsca. Zacieśniamy więzi ze społecznością lokalną, bo czujemy się jednym z jej członków. Jesteśmy odpowiedzialnym sąsiadem, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w której funkcjonuje na co dzień.

Przykładowe instytucje i inicjatywy lokalne wspierane przez EuRoPol GAZ s.a.:

 • Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Olimp Ciechanów
 • Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie
 • Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu w Działdowie
 • Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół STO w Ciechanowie
 • Akademia Siatkarska Rekordu Zambrów
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie

Czytaj więcej

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji