Drukuj

EuRoPol GAZ s.a. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu Spółki ma ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Działanie to znalazło swoje odzwierciedlenie w programach środowiskowych oraz polityce EuRoPol GAZ. Realizacja celu odbywa się m.in. poprzez publikowanie w Biuletynie Technicznym oraz Portalu korporacyjnym informacji i materiałów edukacyjnych poświęconych działaniom w zakresie ochrony środowiska.

Organizowane są także wewnętrzne, dedykowane szkolenia i warsztaty dotyczące zagadnień środowiskowych. W ramach szkoleń uczestnicy zapoznawani są zarówno z wymaganiami prawnymi, jak i sposobami ich spełnienia.

Przez ostatnie lata służby Pionu Eksploatacji, Pionu Technicznego oraz zatrudnieni konsultanci, wspólnym wysiłkiem prowadzili prace nad utrzymaniem i dalszym udoskonalaniem systemu zarządzania środowiskowego. Wyniki ich działań potwierdziły, że EuRoPol GAZ s.a. minimalizuje negatywny wpływ na środowisko w każdym zidentyfikowanym aspekcie w ramach założonych programów.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji