GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

System handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

EUROPOL GAZ S.A. jako właściciel tłoczni gazu jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (emisja dwutlenku węgla) od 2008 roku. Tłocznie zostały również objęte Krajowymi Środkami Wykonawczymi na lata 2021-2025 (IV okres rozliczeniowy).

Spółka uzyskała zezwolenia na udział w systemie oraz posiada zatwierdzone Plany monitorowania opisujące jednolity tryb postępowania w zakresie monitorowania i raportowania emisji CO2, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Coroczne, pozytywne wyniki weryfikacji raportu rocznego emisji CO2 przyznane przez akredytowanych weryfikatorów, poświadczają poprawność działania systemu monitorowania i raportowania emisji CO2 oraz przyjmowane są bez zastrzeżeń przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

W 2015 roku Spółka dodatkowo otrzymała od weryfikatora „Zaświadczenie w zakresie spełnienia wymagań  EU ETS” potwierdzające, że dane zgłoszone w raporcie rocznym spełniają wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Świadomość ekologiczna

EUROPOL GAZ S.A. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu Spółki ma ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Czytaj więcej…

System zarządzania środowiskowego

Utrzymywany jest stały nadzór nad posiadanymi decyzjami oraz nad realizacją obowiązków wynikających zarówno z decyzji jak i regulacji prawnych. Pomocnym narzędziem jest w tym wypadku dokument pt.: „Zestawienie działań wynikających z przepisów ochrony środowiska, posiadanych decyzji oraz ZSZ – sposób i terminy realizacji…”, który stanowi zbiór wymagań dla poszczególnych obiektów wraz z oceną ich spełnienia.

Czytaj więcej…
BiGSize TGZ UT-8153_1920x1281.jpg

Społeczność lokalna

EUROPOL GAZ S.A. swoje relacje ze społecznością lokalną rozumie szerzej niż wymagane prawem zobowiązania biznesowe. Firma z wielką satysfakcją wspiera lokalne przedsięwzięcia, szczególnie na terenach przez które przechodzi polski odcinek gazociągu jamalskiego i jest umiejscowionych pięć tłoczni gazu. Dostrzegamy lokalne inicjatywy, które wpływają pozytywnie na jakość życia lokalnych społeczności i budują regionalną tożsamość społeczną. Odkrywamy dzięki temu niesamowitych ludzi i niesamowite miejsca. Zacieśniamy więzi ze społecznością lokalną, bo czujemy się jednym z jej członków. Jesteśmy odpowiedzialnym sąsiadem, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w której funkcjonuje na co dzień.

Czytaj więcej

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information