Drukuj

EuRoPol GAZ s.a. jako właściciel tłoczni gazu jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (emisja dwutlenku węgla) od 2008 roku. Tłocznie zostały również objęte Krajowymi Środkami Wykonawczymi na lata 2013 – 2020 (tzw. III okres rozliczeniowy).

Spółka uzyskała zezwolenia na udział w systemie oraz posiada zatwierdzone Plany monitorowania opisujące jednolity tryb postępowania w zakresie monitorowania i raportowania emisji CO2, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Coroczne, pozytywne wyniki weryfikacji raportu rocznego emisji CO2 przyznane przez akredytowanych weryfikatorów, poświadczają poprawność działania systemu monitorowania i raportowania emisji CO2 oraz przyjmowane są bez zastrzeżeń przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

W 2015 roku Spółka dodatkowo otrzymała od weryfikatora „Zaświadczenie w zakresie spełnienia wymagań  EU ETS” potwierdzające, że dane zgłoszone w raporcie rocznym spełniają wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji