GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Uzyskanie certyfikatu, to niewątpliwie dowód, iż w działaniach związanych z realizacją transportu gazu i utrzymaniem infrastruktury technicznej SGT spełniamy wszystkie wymagania wynikające z posiadanych decyzji, pozwoleń i obowiązujących przepisów prawa, w tym także w zakresie ochrony środowiska.

Utrzymywany jest stały nadzór nad posiadanymi decyzjami oraz nad realizacją obowiązków wynikających zarówno z decyzji jak i regulacji prawnych. Pomocnym narzędziem jest w tym wypadku dokument pt.: „Zestawienie działań wynikających z przepisów ochrony środowiska, posiadanych decyzji oraz ZSZ – sposób i terminy realizacji…”, który stanowi zbiór wymagań dla poszczególnych obiektów wraz z oceną ich spełnienia. Dzięki temu na bieżąco rejestrowana jest skala oddziaływania i w przypadku jej zwiększenia następuje natychmiastowa reakcja np. poprzez opracowanie wniosku i uzyskanie zmiany pozwolenia.

Eksploatując tłocznie, infrastrukturę liniową oraz inne obiekty należące do Spółki, bądź przez nią wynajmowane, Spółka uwzględnia zarówno polskie, jak również unijne regulacje prawne. Biuro Rozwoju i konsultanci prowadzą stały monitoring prawa ochrony środowiska, który pozwala na szybkie reagowanie w sytuacji, kiedy zmiany prawa bezpośrednio dotyczą Spółki. Na bieżąco przygotowywany jest rejestr zmian prawnych, na podstawie którego opracowywane są scenariusze postępowania.

Niewątpliwie bardzo ważnym dokumentem w procesie Zarządzania Środowiskowego jest lista aspektów środowiskowych, stanowiąca zestawienie elementów działań organizacji mających wpływ na środowisko naturalne. W Spółce zdefiniowano ponad 100 aspektów, poprzez które obiekty SGT oddziałują na środowisko w różnych obszarach np. emitując gazy lub pyły do powietrza, pobierając wodę, zrzucając ścieki czy wytwarzając odpady.

Gotowy rejestr stanowi bazę do opracowania listy aspektów znaczących - takich, które mają duży wpływ na środowisko i jednocześnie niosą potencjał samodoskonalenia organizacji. Dla wybranych obszarów przygotowano stosowne programy środowiskowe umożliwiające osiągnięcie ustalonych celów.

 • System zarządzania środowiskowego ISO 14001

  Uzyskanie certyfikatu, to niewątpliwie dowód, iż w działaniach związanych z realizacją transportu gazu i utrzymaniem infrastruktury technicznej SGT spełniamy wszystkie Czytaj więcej
 • Świadomość ekologiczna

  EuRoPol GAZ s.a. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Czytaj więcej
 • System handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

  EuRoPol GAZ s.a. jako właściciel tłoczni gazu jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (emisja dwutlenku węgla) od Czytaj więcej
 • 1
BiGSize TGZ WO-8337_1920x1281.jpg

Społeczność lokalna

EuRoPol GAZ s.a. swoje relacje ze społecznością lokalną rozumie szerzej niż wymagane prawem zobowiązania biznesowe. Firma z wielką satysfakcją wspiera lokalne przedsięwzięcia, szczególnie na terenach przez które przechodzi polski odcinek gazociągu jamalskiego i jest umiejscowionych pięć tłoczni gazu. Dostrzegamy lokalne inicjatywy, które wpływają pozytywnie na jakość życia lokalnych społeczności i budują regionalną tożsamość społeczną. Odkrywamy dzięki temu niesamowitych ludzi i niesamowite miejsca. Zacieśniamy więzi ze społecznością lokalną, bo czujemy się jednym z jej członków. Jesteśmy odpowiedzialnym sąsiadem, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w której funkcjonuje na co dzień.

Przykładowe instytucje i inicjatywy lokalne wspierane przez EuRoPol GAZ s.a.:

 • Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Olimp Ciechanów
 • Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie
 • Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu w Działdowie
 • Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół STO w Ciechanowie
 • Akademia Siatkarska Rekordu Zambrów
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie

Czytaj więcej

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji