Drukuj

Odnowienie certyfikatu w 2017 roku, to niewątpliwie dowód, iż w działaniach związanych z realizacją transportu gazu i utrzymaniem infrastruktury technicznej SGT spełniamy wszystkie wymagania wynikające z posiadanych decyzji, pozwoleń i obowiązujących przepisów prawa, w tym także w zakresie ochrony środowiska.

Utrzymywany jest stały nadzór nad posiadanymi decyzjami oraz nad realizacją obowiązków wynikających zarówno z decyzji jak i regulacji prawnych. Pomocnym narzędziem jest w tym wypadku dokument pt.: „Zestawienie działań wynikających z przepisów ochrony środowiska, posiadanych decyzji oraz ZSZ – sposób i terminy realizacji…”, który stanowi zbiór wymagań dla poszczególnych obiektów wraz z oceną ich spełnienia. Dzięki temu na bieżąco rejestrowana jest skala oddziaływania i w przypadku jej zwiększenia następuje natychmiastowa reakcja np. poprzez opracowanie wniosku i uzyskanie zmiany pozwolenia.

Eksploatując tłocznie, infrastrukturę liniową oraz inne obiekty należące do Spółki, bądź przez nią wynajmowane, Spółka uwzględnia zarówno polskie, jak również unijne regulacje prawne. Biuro Rozwoju i konsultanci prowadzą stały monitoring prawa ochrony środowiska, który pozwala na szybkie reagowanie w sytuacji, kiedy zmiany prawa bezpośrednio dotyczą Spółki. Na bieżąco przygotowywany jest rejestr zmian prawnych, na podstawie którego opracowywane są scenariusze postępowania.

Niewątpliwie bardzo ważnym dokumentem w procesie Zarządzania Środowiskowego jest lista aspektów środowiskowych, stanowiąca zestawienie elementów działań organizacji mających wpływ na środowisko naturalne. W Spółce zdefiniowano ponad 100 aspektów, poprzez które obiekty SGT oddziałują na środowisko w różnych obszarach np. emitując gazy lub pyły do powietrza, pobierając wodę, zrzucając ścieki czy wytwarzając odpady.

Gotowy rejestr stanowi bazę do opracowania listy aspektów znaczących - takich, które mają duży wpływ na środowisko i jednocześnie niosą potencjał samodoskonalenia organizacji. Dla wybranych obszarów przygotowano stosowne programy środowiskowe umożliwiające osiągnięcie ustalonych celów.

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji