Drukuj

Dla EuRoPol GAZ s.a. ochrona środowiska jest obok bezpiecznego środowiska pracy najważniejszym fundamentem, na którym buduje swoją politykę. Spółka prowadzi eksploatację urządzeń i systemów SGT tak, ażeby ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, jednocześnie dąży do optymalizacji zużycia surowców energetycznych i podnosi świadomość pracowników w zakresie ochrony środowiska.

EuRoPol GAZ s.a. każdego roku ponosi duże nakłady na inwestycje rozwijające zdolność do redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Szczególną uwagę przykłada do systematycznego dostosowywania swoich zasobów i procedur do aktualnych przepisów i norm związanych z ochroną środowiska.

Dbałość o środowisko jest w Spółce ważną tradycją. Od początku istnienia EuRoPol GAZ s.a., władze Spółki kładły bardzo duży nacisk na przestrzeganie normatywów i zaleceń ekologicznych. Proekologiczna polityka działania widoczna była na każdym etapie tworzenia gazociągu począwszy od założeń projektowych poprzez  realizację inwestycji, do okresu eksploatacji.

Dowodem na skuteczność podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska jest przyznany Spółce certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

 

Informacja dla społeczeństwa opracowana zgodnie z art. 261a pkt. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

 

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji