GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

2021/051/ZP

W związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego EuRoPol GAZ s.a. informuje, że postępowania w Spółce:
•    o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://europolgaz.eb2b.com.pl/
•    pozostałe postępowania o udzielenie zamówień będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.
Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę www.europolgaz.com.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.
Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której prowadzone będą tzw. postępowania unijne w EuRoPol GAZ s.a., jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w tzw. unijnych postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Rejestracja na platformie zakupowej umożliwi Państwu otrzymywanie informacji o prowadzonych przez nas postępowaniach. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem poniższego linku: https://europolgaz.eb2b.com.pl/contractor-registration.html

Postępowanie publiczne na wymianę urządzeń transmisji danych WAN/LAN

Dokumenty przetargowe dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://europolgaz.eb2b.com.pl

 

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji