GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

komunikat specjalny 28.12.2020

Komunikat specjalny istotny dla uczestników rynku
Tytuł komunikatu Inny / Nowa Taryfa SGT EuRoPol GAZ s.a.
Numer komunikatu 20-1221A0009591D.PL-00001_001
Status wydarzenia Nieaktywny
Data publikacji komunikatu 2020-12-28 14:30 (UTC)
Początek zdarzenia 2020-12-27 23:00 (UTC)
Koniec zdarzenia 2020-12-31 22:59 (UTC)
Komentarz W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2020 r. zakończyło się postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia przedsiębiorstwu energetycznemu SGT EuRoPol GAZ s.a. taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz pełny tekst taryfy dostępny jest pod adresem
https://bip.ure.gov.pl/download/3/11017/EUROPOL.pdf

Uczestnik rynku System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.
Kod ACER A0009591D.PL

 

ISO

W latach 2011, 2014, 2017 oraz 2021 Bureau Veritas Certification (BVC) certyfikowało Zintegrowany System Zarządzania dowodzący, że Spółka poprzez ustanowienie Polityki ZSZ i wynikających z niej celów skutecznie dba o jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, aby w pełni zaspokoić wymagania odnośnie warunków świadczenia usług określonych w umowach z klientami, a także zapewnić satysfakcję i korzyści organizacjom współuczestniczącym w tym procesie. Ostatnio przyznany Certyfikat dla Spółki w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania był ważny do 17.02.2023r.

Czytaj więcej…

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

Czytaj więcej…

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information