Drukuj

Zgodnie z art. 4 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) na uczestników hurtowego rynku energii zawierających transakcje, które podlegają raportowaniu do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, został nałożony obowiązek podawania do publicznej wiadomości tzw. „informacji wewnętrznych” dotyczących m.in. zdolności i wykorzystania instalacji służących do przesyłania gazu ziemnego, w tym również planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji.

Informacje zamieszczane przez GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. jako operator polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa Zachodnia na bieżąco publikuje na swojej stronie internetowej:
 
a) w zakładce remit.gaz-system.pl - Pilne Komunikaty Rynkowe - informacje dotyczące prac planowanych oraz nieplanowanych zdarzeń mających m.in. wpływ na funkcjonowanie Systemu Gazociągów Tranzytowych,
b) w zakładce Strefa klienta - SGT gazociąg jamalski - ustandaryzowane publikacje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005. 

Informacje zamieszczane przez EuRoPol GAZ s.a.

Komunikaty specjalne, które nie podlegają publikacji na podstawie art. 4 ust.1 rozporządzenia REMIT, ale są istotne dla uczestników rynku gazu..

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji