GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Posiadane certyfikaty

EuRoPol GAZ s.a. posiada Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Przyznawany przez Bureau Veritas Certification (BVC) od 2011 roku Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dowodzi, że Spółka poprzez ustanowienie Polityki i wynikających z niej celów skutecznie dba o jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, aby w pełni zaspokoić wymagania odnośnie warunków przesyłu gazu określone w umowach z klientami, a także zapewnić satysfakcję i korzyści organizacjom współuczestniczącym w tym procesie tj.: EuRoPol GAZ s.a., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, OOO Gazprom export, OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Odnowiony w 2021 roku (po raz trzeci) Certyfikat potwierdza właściwe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce, zgodnie z wymaganiami przyjętych norm odniesienia.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka EuRoPol GAZ s.a.

BiGSize-3008_1920x1281.jpg

Informacje podstawowe

CELE STRATEGICZNE
Celem strategicznym funkcjonowania EuRoPol GAZ s.a. jest bezpieczne i niezawodne oraz przyjazne dla środowiska świadczenie usługi transportu gazu ziemnego polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa w zakresie wynikającym z zawartych umów i kontraktów.

INFORMACJE OGÓLNE
EuRoPol GAZ s.a. to polska firma funkcjonująca od 1993 roku: 23 września 1993 roku powstała i powołano pierwsze jej władze, a 15 grudnia 1993 roku uzyskała osobowość prawną i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

EuRoPol GAZ s.a. to właściciel polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i jednocześnie największej w Europie inwestycji energetycznej przełomu XX i XXI wieku. Polskim odcinkiem gazociągu o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Wolne moce przesyłowe gazociągu Spółka udostępnia operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A., który oferuje usługi przesyłu gazu w ramach Systemu Gazociągów Tranzytowych.

Czytaj więcej

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

Czytaj więcej…

Informacje podstawowe

CELE STRATEGICZNE Celem strategicznym funkcjonowania EuRoPol GAZ s.a. jest bezpieczne i niezawodne oraz przyjazne dla środowiska świadczenie usługi transportu gazu ziemnego polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa w zakresie wynikającym z zawartych umów i kontraktów.

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information