GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

ISO

W latach 2011, 2014, 2017 oraz 2021 Bureau Veritas Certification (BVC) certyfikowało Zintegrowany System Zarządzania dowodzący, że Spółka poprzez ustanowienie Polityki ZSZ i wynikających z niej celów skutecznie dba o jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, aby w pełni zaspokoić wymagania odnośnie warunków świadczenia usług określonych w umowach z klientami, a także zapewnić satysfakcję i korzyści organizacjom współuczestniczącym w tym procesie. Ostatnio przyznany Certyfikat dla Spółki w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania był ważny do 17.02.2023r.

Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie kierunku działalności Spółki oraz w związku z trwającym procesem zmian organizacyjnych, Zarząd podjął decyzję o dalszym funkcjonowaniu w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 bez jego certyfikowania.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka EuRoPol GAZ s.a.

BiGSize TGZ UT-7986_1920x1281.jpg

Informacje podstawowe

INFORMACJE OGÓLNE
EuRoPol GAZ s.a. to polska firma funkcjonująca od 1993 roku. Jest właścicielem polskiej części gazociągu Jamał-Europa o długości ok. 684 kilometrów przebiegającego równoleżnikowo przez pięć województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie. Na polskim odcinku gazociągu rozmieszczonych jest pięć tłoczni gazu w: Kondratkach, Zambrowie, Ciechanowie, Włocławku i Szamotułach.

Czytaj więcej

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

Czytaj więcej…

Informacje podstawowe

INFORMACJE OGÓLNE EuRoPol GAZ s.a. to polska firma funkcjonująca od 1993 roku. Jest właścicielem polskiej części gazociągu Jamał-Europa o długości ok. 684 kilometrów przebiegającego równoleżnikowo przez pięć województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie. Na polskim odcinku gazociągu rozmieszczonych jest pięć tłoczni gazu w: Kondratkach, Zambrowie, Ciechanowie, Włocławku i Szamotułach.

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information