GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

ISO

W latach 2011, 2014, 2017 oraz 2021 Bureau Veritas Certification (BVC) certyfikowało Zintegrowany System Zarządzania dowodzący, że Spółka poprzez ustanowienie Polityki ZSZ i wynikających z niej celów skutecznie dba o jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, aby w pełni zaspokoić wymagania odnośnie warunków świadczenia usług określonych w umowach z klientami, a także zapewnić satysfakcję i korzyści organizacjom współuczestniczącym w tym procesie. Ostatnio przyznany Certyfikat dla Spółki w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania był ważny do 17.02.2023r.

Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie kierunku działalności Spółki oraz w związku z trwającym procesem zmian organizacyjnych, Zarząd podjął decyzję o dalszym funkcjonowaniu w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 bez jego certyfikowania.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka EUROPOL GAZ S.A.

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EUROPOL GAZ S.A. są:

Czytaj więcej…

Informacje podstawowe

INFORMACJE OGÓLNE System Gazociągów Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej ORLEN, największej w Europie Środkowej grupy paliwowo-energetycznej i lidera transformacji energetycznej w regionie. ORLEN S.A. został właścicielem 100% akcji Spółki w 2024 roku.

Czytaj więcej…

EUROPOL GAZ S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 38 400 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information