GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Historia budowy

Do lat 90-tych XX wieku większość gazu ziemnego trafiającego do Europy Zachodniej była przesyłana gazociągami biegnącymi przez Ukrainę, Słowację i Czechy. Rosnące zapotrzebowanie na gaz w krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce, spowodowało konieczność rozważenia budowy nowych gazociągów, które umożliwiłyby zwiększenie ilości oraz elastyczności dostaw gazu.

Podstawą do budowy polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa było podpisanie 25 sierpnia 1993 roku przez Rządy Polski i Rosji „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostaw gazu do Rzeczypospolitej Polskiej”.

Planowany gazociąg miał być największym obiektem tego typu w kraju oraz jednym z największych w Europie. Zakładano wybudowanie dwóch nitek gazociągu o średnicy nominalnej 1400 mm umożliwiających transport 67 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Polski odcinek gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 km był budowany i oddawany do eksploatacji etapowo:

 • 1995 rok (kwiecień) – statek o nazwie „Nikiel” wpływa do portu w Szczecinie z pierwszą partią rur,
 • 1996 rok – wykonanie pierwszej spoiny na gazociągu, tzw. „pierwszy spaw”,
 • 1996 rok – oddanie do użytku pierwszego odcinka części liniowej pierwszej nitki gazociągu Górzyca-Lwówek Wielkopolski. Budowa tego odcinka połączyła dwa systemy gazownicze Polski i Niemiec oraz umożliwiła rozpoczęcie przesyłania rosyjskiego gazu do Niemiec za pośrednictwem polskiego systemu,
 • 1999 rok (wrzesień) – wykonanie ostatniego „złotego spawu” na polskim odcinku gazociągu jamalskiego,
 • 1999 rok – oddanie do eksploatacji Tłoczni i Pomiarowni Gazu Kondratki,
 • 2000 rok - oddanie do eksploatacji Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej Włocławek,
 • 2005 rok - oddanie do eksploatacji Tłoczni Gazu Ciechanów i Szamotuły,
 • 2006 rok - oddanie do eksploatacji Tłoczni Gazu Zambrów.

Założenia projektowe wykazywały się od początku niezwykłą jak na tamte czasy innowacyjnością. Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie odpowiedniej niezawodności gazociągu oraz minimalizację wpływu na środowisko. Wiele rozwiązań zastosowanych w projekcie było absolutną nowością w polskim gazownictwie. Realizacja przedsięwzięcia wymagała współpracy wielu specjalistów i naukowców z Polski oraz zagranicy.

Rozruch

Rozruch i napełnienie gazemPrzekazanie gazociągu do eksploatacji wymagało przygotowania infrastruktury do bezpiecznego i niezawodnego prowadzenia przesyłu gazu. Czynności te przeprowadzono w okresie rozruchu i obejmowały one usunięcie z gazociągu powietrza i napełnienie go gazem.

Czytaj więcej…

Wykonawstwo

Porozumienie międzyrządowe podpisane w sierpniu 1993 roku przewidywało, iż projektowanie, wykonawstwo, dostawa materiałów i urządzeń będą realizowane przede wszystkim przez polskie podmioty gospodarcze na podstawie umów zawieranych przez EuRoPol GAZ s.a. na warunkach konkurencyjności.

Czytaj więcej…
BiGSize-3015_1920x1281.jpg

Fakty i liczby

Gazociąg jamalski przebiega na terenie Polski przez:

 • 5 województw (podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie)
 • 27 powiatów
 • 67 gmin.

Gazociąg przebiega przez ponad 20 tys. działek należących do ok. 4,5 tys. właścicieli.
Krzyżuje się z ponad 250 drogami kołowymi i torami kolejowymi oraz ponad setką cieków wodnych, w tym z największymi rzekami: Wisłą, Odrą, Wartą i dwukrotnie z Narwią.

Podstawowe dane techniczne polskiego odcinka gazociągu tranzytowego:

 • maksymalne ciśnienie robocze - 8,4 MPa,
 • długość – 684 km,
 • średnica gazociągu - DN1400,
 • fizyczny punkt wejścia – Kondratki,
 • fizyczne punkty wyjścia - Mallnow, Lwówek, Włocławek,
 • 5 tłoczni gazu o łącznej mocy 400 MW - TG Kondratki, TG Zambrów, TG Ciechanów, TG Włocławek, TG Szamotuły,

Czytaj wiecej

Jakość

System zapewnienia jakościProjektowanie i realizację Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono oprzeć na najwyższych, międzynarodowych standardach technicznych i ostrych kryteriach oceny bezpieczeństwa technicznego, zapewniając tym samym odpowiednią żywotność i długoletnią prawidłową pracę Systemu.

Czytaj więcej…

Fakty i liczby

Gazociąg jamalski przebiega na terenie Polski przez: 5 województw (podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie) 27 powiatów 67 gmin.

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information