GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Władze Spółki

 

Skład Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ s.a.


   
Iwona Waksmundzka-Olejniczak - Zastępca Przewodniczącego RN
Marcin Izdebski - Członek RN
Jakub Kowaleczko - Członek RN
Bartłomiej Nowak - Członek RN
Robert Perkowski - Członek RN
Jakub Rybicki - Członek RN
Grzegorz Tchorek - Członek RN
Przemysław Wacławski - Członek RN

 

Skład Zarządu EuRoPol GAZ s.a.

Sławomir Stachowicz - Prezes Zarządu
Artur Radwan - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Paulina Grochowska - Drugi Wiceprezes Zarządu
Radosław Kwaśnicki - Trzeci Wiceprezes Zarządu (delegowany z Rady Nadzorczej Spółki do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu)

 

BiGSize TGZ UT-8153_1920x1281.jpg

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - w zakresie obowiązków właściciela sieci przesyłowej i umowy o powierzeniu obowiązków operatora systemu przesyłowego,
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232) - w zakresie zasad ustalania warunków ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000, poz.1321) – w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych,
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409).

Czytaj więcej

ISO

W latach 2011, 2014, 2017 oraz 2021 Bureau Veritas Certification (BVC) certyfikowało Zintegrowany System Zarządzania dowodzący, że Spółka poprzez ustanowienie Polityki ZSZ i wynikających z niej celów skutecznie dba o jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, aby w pełni zaspokoić wymagania odnośnie warunków świadczenia usług określonych w umowach z klientami, a także zapewnić satysfakcję i korzyści organizacjom współuczestniczącym w tym procesie. Ostatnio przyznany Certyfikat dla Spółki w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania był ważny do 17.02.2023r.

Czytaj więcej…

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information