GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Władze Spółki

Akcjonariuszami Spółki są:

• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - 48% akcji
• PAO GAZPROM - 48% akcji
• Gas-Trading S.A. - 4% akcji

Skład Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ s.a.


Elena Burmistrova - Przewodniczący RN
Iwona Waksmundzka-Olejniczak - Zastępca Przewodniczącego RN
Andriej Borisov - Członek RN
Marcin Izdebski - Członek RN
Dmitry Khandoga - Członek RN
Jakub Kowaleczko - Członek RN
Sergey Kuznets - Członek RN
Robert Perkowski - Członek RN
Przemysław Wacławski - Członek RN

 

Skład Zarządu EuRoPol GAZ s.a.

Piotr Tutak - Prezes Zarządu
Yury Kaluzhskiy - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Dominik Zaremba - Drugi Wiceprezes Zarządu
Vladimir Mitsenko - Trzeci Wiceprezes Zarządu

 

BiGSize TGC WO-8758_1920x1281.jpg

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059) - w zakresie koncesji na przesyłanie paliw gazowych oraz umowy o powierzeniu obowiązków operatora systemu przesyłowego,
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji i rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi - dotyczące przygotowania projektu taryfy przesyłowej,
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - w zakresie m.in. warunków świadczenia usługi przesyłania i parametrów jakościowych paliw gazowych

Czytaj więcej

Posiadane certyfikaty

EuRoPol GAZ s.a. posiada Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Czytaj więcej…

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information