GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Społeczność lokalna

EUROPOL GAZ S.A. swoje relacje ze społecznością lokalną rozumie szerzej niż wymagane prawem zobowiązania biznesowe.  Firma z wielką satysfakcją wspiera lokalne przedsięwzięcia, szczególnie na terenach przez które przechodzi polski odcinek gazociągu jamalskiego i jest umiejscowionych pięć tłoczni gazu. Dostrzegamy lokalne inicjatywy, które wpływają pozytywnie na jakość życia lokalnych społeczności i budują regionalną tożsamość społeczną. Odkrywamy dzięki temu niesamowitych ludzi i niesamowite miejsca. Zacieśniamy więzi ze społecznością lokalną, bo czujemy się jednym z jej członków. Jesteśmy odpowiedzialnym sąsiadem, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w której funkcjonuje na co dzień.

BiGSize TGC WO-8996_1920x1281.jpg

Środowisko

Dla EUROPOL GAZ S.A. ochrona środowiska jest obok bezpiecznego środowiska pracy najważniejszym fundamentem, na którym buduje swoją politykę. Spółka prowadzi eksploatację urządzeń i systemów SGT tak, ażeby ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, jednocześnie dąży do optymalizacji zużycia surowców energetycznych i podnosi świadomość pracowników w zakresie ochrony środowiska.

EUROPOL GAZ S.A.  ocenia wpływ swoich inwestycji na środowisko uwzględniając skutki środowiskowe, śledzi innowacje przynoszące korzyści środowiskowe i redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Szczególną uwagę przykłada do systematycznego dostosowywania swoich zasobów i procedur do aktualnych przepisów i norm związanych z ochroną środowiska.

Dbałość o środowisko jest w Spółce ważną tradycją. Od początku istnienia EUROPOL GAZ S.A., władze Spółki kładły bardzo duży nacisk na przestrzeganie normatywów i zaleceń ekologicznych. Proekologiczna polityka działania widoczna była na każdym etapie tworzenia gazociągu począwszy od założeń projektowych poprzez realizację inwestycji, do okresu eksploatacji.

Czytaj więcej

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information