GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Eksploatacja

Eksploatacja SGT prowadzona jest w sposób zapewniający bezpieczny dla ludzi, infrastruktury i środowiska przesył gazu ziemnego, z zapewnieniem niezawodności i ekonomiki procesu.

Eksploatacja obejmuje:

 1. Monitorowanie:
  • system SCADA
  • systemy sterowania i automatyki
  • systemy wykrywania pożaru i detekcji gazu
  • okresowe obloty części liniowej gazociągu
  • inspekcje gazociągu tłokami
  • emisji gazów (CO2, NOx) do atmosfery
  • utrzymanie obiektu (ochrona).
 2. Nadzór dyspozytorski :
  • wypełnianie poleceń operatora
  • koordynacja prac na obiektach
  • koordynacja działań w czasie awarii
  • analiza zdarzeń i trendów
 3. Profilaktyka:
  • przeglądy serwisowe, sprawdzenia
  • modernizacje
  • inwestycje
 4. Współpraca z Operatorem SGT:
  • uzgadnianie planów remontów
  • uzgadnianie planów inwestycyjnych
  • uzgadnianie wielkości ograniczeń
  • audyty
BiGSize TGZ UT-7934_1920x1281.jpg

Jakość

System zapewnienia jakości
Projektowanie i realizację Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono oprzeć na najwyższych, międzynarodowych standardach technicznych i ostrych kryteriach oceny bezpieczeństwa technicznego, zapewniając tym samym odpowiednią żywotność i długoletnią prawidłową pracę Systemu.

Zgodnie z porozumieniem między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane było w oparciu o obowiązujące w Polsce normy techniczne, a także w szerokim zakresie o normatywy i przepisy techniczne obowiązujące w innych krajach europejskich. Proces inwestycyjny, od prac przygotowawczych do przekazania inwestycji do użytkowania, podlegał polskim uregulowaniom prawnym, a w szczególności przepisom ustawowym: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Jakość

System zapewnienia jakościProjektowanie i realizację Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono oprzeć na najwyższych, międzynarodowych standardach technicznych i ostrych kryteriach oceny bezpieczeństwa technicznego, zapewniając tym samym odpowiednią żywotność i długoletnią prawidłową pracę Systemu.

Czytaj więcej…

Historia budowy

Do lat 90-tych XX wieku większość gazu ziemnego trafiającego do Europy Zachodniej była przesyłana gazociągami biegnącymi przez Ukrainę, Słowację i Czechy. Rosnące zapotrzebowanie na gaz w krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce, spowodowało konieczność rozważenia budowy nowych gazociągów, które umożliwiłyby zwiększenie ilości oraz elastyczności dostaw gazu.

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information