GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Eksploatacja

Na mocy umowy o powierzeniu obowiązków operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa wprowadzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG.1.4720.1.2022.TA z dnia 29.08.2022r. eksploatacja części liniowej gazociągu tranzytowego wraz z fizycznymi punktami wejścia/wyjścia prowadzona jest przez Operatora SGT spółkę OGP GAZ-SYSTEM S.A.

EUROPOL GAZ S.A. odpowiada za bezpieczeństwo i utrzymanie stanu technicznego tłoczni gazu oraz systemu łączności i systemu SCADA.

Eksploatacja polskiego odcinka gazociągu jamalskiego prowadzona jest w sposób zapewniający, bezpieczny dla ludzi, infrastruktury i środowiska, przesył gazu ziemnego.

Jakość

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI Projektowanie i realizację Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono oprzeć na najwyższych, międzynarodowych standardach technicznych i ostrych kryteriach oceny bezpieczeństwa technicznego, zapewniając tym samym odpowiednią żywotność i długoletnią prawidłową pracę Systemu.

Czytaj więcej…

Historia budowy

Do lat 90-tych XX wieku większość gazu ziemnego trafiającego do Europy Zachodniej była przesyłana gazociągami biegnącymi przez Ukrainę, Słowację i Czechy. Rosnące zapotrzebowanie na gaz w krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce, spowodowało konieczność rozważenia budowy nowych gazociągów, które umożliwiłyby zwiększenie ilości oraz elastyczności dostaw gazu.

Czytaj więcej…

EUROPOL GAZ S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 38 400 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information