GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Jakość

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Projektowanie i realizację Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono oprzeć na najwyższych, międzynarodowych standardach technicznych i ostrych kryteriach oceny bezpieczeństwa technicznego, zapewniając tym samym odpowiednią żywotność i długoletnią prawidłową pracę Systemu.

Zgodnie z porozumieniem między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane było w oparciu o obowiązujące w Polsce normy techniczne, a także w szerokim zakresie o normatywy i przepisy techniczne obowiązujące w innych krajach europejskich. Proces inwestycyjny, od prac przygotowawczych do przekazania inwestycji do użytkowania, podlegał polskim uregulowaniom prawnym, a w szczególności przepisom ustawowym: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

EuRoPol GAZ s.a., jako inwestor i właściciel SGT na terytorium Polski, zdecydowanie postawił na jakość realizacji inwestycji, stosując zalecenia zawarte w rodzinie norm ISO 9000. Cały proces inwestycyjny realizowany był zgodnie z kompleksowym Systemem Zapewnienia Jakości, opracowanym i wdrożonym specjalnie dla potrzeb tej inwestycji. Wymagania tego systemu dotyczyły w równym stopniu generalnego projektanta SGT, producentów i dostawców materiałów i urządzeń, jak i generalnych wykonawców i podwykonawców robót oraz służby nadzoru inwestorskiego.

Po zakończeniu realizacji obiektów, w oparciu o ocenę rozwiązań projektu technicznego (w tym szczególnie weryfikację obliczeń statycznych i wytrzymałościowych), stosowanych technologii i procedur wykonawczych oraz potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonych prac i prób odbiorowych, EuRoPol GAZ s.a. otrzymał Certyfikaty Zgodności i Bezpieczeństwa gazociągu i wszystkich pięciu tłoczni, które zostały wystawione przez „Bureau Veritas” i „Polski Rejestr Statków S.A.”
Wszystkie zrealizowane obiekty przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały zgłoszone do użytkowania stosownym organom państwowej administracji terenowej.

W 2021 roku instytucja certyfikująca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. wydała Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania w zakresie przesyłu gazu ziemnego i eksploatacji infrastruktury przesyłowej w odniesieniu do norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Certyfikat stanowi dowód, że infrastruktura gazociągowa utrzymana jest we wzorowym stanie oraz eksploatowana jest w taki sposób, że łączy efektywność z bezpieczeństwem, również dla środowiska.

BiGSize TGC WO-8934_1920x1281.jpg

Historia budowy

Do lat 90-tych XX wieku większość gazu ziemnego trafiającego do Europy Zachodniej była przesyłana gazociągami biegnącymi przez Ukrainę, Słowację i Czechy. Rosnące zapotrzebowanie na gaz w krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce, spowodowało konieczność rozważenia budowy nowych gazociągów, które umożliwiłyby zwiększenie ilości oraz elastyczności dostaw gazu.

Podstawą do budowy polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa było podpisanie 25 sierpnia 1993 roku przez Rządy Polski i Rosji „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostaw gazu do Rzeczypospolitej Polskiej”.

Planowany gazociąg miał być największym obiektem tego typu w kraju oraz jednym z największych w Europie. Zakładano wybudowanie dwóch nitek gazociągu o średnicy nominalnej 1400 mm umożliwiających transport 67 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Czytaj więcej

Historia budowy

Do lat 90-tych XX wieku większość gazu ziemnego trafiającego do Europy Zachodniej była przesyłana gazociągami biegnącymi przez Ukrainę, Słowację i Czechy. Rosnące zapotrzebowanie na gaz w krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce, spowodowało konieczność rozważenia budowy nowych gazociągów, które umożliwiłyby zwiększenie ilości oraz elastyczności dostaw gazu.

Czytaj więcej…

Fakty i liczby

Gazociąg jamalski przebiega na terenie Polski przez: 5 województw (podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie) 27 powiatów 67 gmin.

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information