GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Jakość

System zapewnienia jakości
Projektowanie i realizację Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono oprzeć na najwyższych, międzynarodowych standardach technicznych i ostrych kryteriach oceny bezpieczeństwa technicznego, zapewniając tym samym odpowiednią żywotność i długoletnią prawidłową pracę Systemu.

Zgodnie z porozumieniem między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane było w oparciu o obowiązujące w Polsce normy techniczne, a także w szerokim zakresie o normatywy i przepisy techniczne obowiązujące w innych krajach europejskich. Proces inwestycyjny, od prac przygotowawczych do przekazania inwestycji do użytkowania, podlegał polskim uregulowaniom prawnym, a w szczególności przepisom ustawowym: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

EuRoPol GAZ s.a., jako inwestor i właściciel SGT na terytorium Polski, zdecydowanie postawił na jakość realizacji inwestycji, stosując zalecenia zawarte w rodzinie norm ISO 9000. Cały proces inwestycyjny realizowany był zgodnie z kompleksowym Systemem Zapewnienia Jakości, opracowanym i wdrożonym specjalnie dla potrzeb tej inwestycji. Wymagania tego systemu dotyczyły w równym stopniu generalnego projektanta SGT, producentów i dostawców materiałów i urządzeń, jak i generalnych wykonawców i podwykonawców robót oraz służby nadzoru inwestorskiego.

Po zakończeniu realizacji obiektów, w oparciu o ocenę rozwiązań projektu technicznego (w tym szczególnie weryfikację obliczeń statycznych i wytrzymałościowych), stosowanych technologii i procedur wykonawczych oraz potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonych prac i prób odbiorowych, EuRoPol GAZ s.a. otrzymał Certyfikaty Zgodności i Bezpieczeństwa gazociągu i wszystkich pięciu tłoczni, które zostały wystawione przez „Bureau Veritas” i „Polski Rejestr Statków S.A.”
Wszystkie zrealizowane obiekty przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały zgłoszone do użytkowania stosownym organom państwowej administracji terenowej.

W 2011 roku instytucja certyfikująca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. wydała Spółce Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania eksploatacją SGT.

W 2017 roku instytucja certyfikująca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. odnowiła na kolejne trzy lata Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania eksploatacją techniczną gazociągu tranzytowego Jamał–Europa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odnowienie ważności Certyfikatu stanowi dowód, że infrastruktura gazociągowa utrzymana jest we wzorowym stanie oraz eksploatowana jest w taki sposób, że łączy efektywność z bezpieczeństwem, również dla środowiska.

BiGSize TGC UT-8544_1920x1281.jpg

Historia budowy

Do lat 90-tych XX wieku większość gazu ziemnego trafiającego do Europy Zachodniej była przesyłana gazociągami biegnącymi przez Ukrainę, Słowację i Czechy. Rosnące zapotrzebowanie na gaz w krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce, spowodowało konieczność rozważenia budowy nowych gazociągów, które umożliwiłyby zwiększenie ilości oraz elastyczności dostaw gazu.

Podstawą do budowy polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa było podpisanie 25 sierpnia 1993 roku przez Rządy Polski i Rosji „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostaw gazu do Rzeczypospolitej Polskiej”.

Planowany gazociąg miał być największym obiektem tego typu w kraju oraz jednym z największych w Europie. Zakładano wybudowanie dwóch nitek gazociągu o średnicy nominalnej 1400 mm umożliwiających transport 67 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Czytaj więcej

  • Fakty i liczby

    Gazociąg jamalski przebiega na terenie Polski przez: 5 województw (podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie) 27 powiatów 67 gmin. Gazociąg
  • 1
  • Eksploatacja

    Eksploatacja SGT prowadzona jest w sposób zapewniający bezpieczny dla ludzi, infrastruktury i środowiska przesył gazu ziemnego, z zapewnieniem niezawodności i
  • 1

Kontakt

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl
NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji