GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Informacje podstawowe

CELE STRATEGICZNE
Celem strategicznym funkcjonowania EuRoPol GAZ s.a. jest bezpieczne i niezawodne oraz przyjazne dla środowiska świadczenie usługi transportu gazu ziemnego polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa w zakresie wynikającym z zawartych umów i kontraktów.

INFORMACJE OGÓLNE
EuRoPol GAZ s.a. to polska firma funkcjonująca od 1993 roku: 23 września 1993 roku powstała i powołano pierwsze jej władze, a 15 grudnia 1993 roku uzyskała osobowość prawną i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

EuRoPol GAZ s.a. to właściciel polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i jednocześnie największej w Europie inwestycji energetycznej przełomu XX i XXI wieku. Polskim odcinkiem gazociągu o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Wolne moce przesyłowe gazociągu Spółka udostępnia operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A., który oferuje usługi przesyłu gazu w ramach Systemu Gazociągów Tranzytowych. 

Działalność EuRoPol GAZ s.a. opiera się na wielu dokumentach międzyrządowych, z których najważniejsze to m.in.:

  • Porozumienie między Rządem RP a Rządem FR o budowie systemu gazociągów tranzytowych dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium RP i dostawach gazu rosyjskiego do RP z 25 sierpnia 1993 roku;
  • Protokół między Rządem RP a Rządem FR w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia z 25 sierpnia 1993 roku, podpisany 18 lutego 1995;
  • Protokół Dodatkowy do Porozumienia z 25 sierpnia 1993 roku, podpisany 12 lutego 2003 roku;
  • Protokół o wniesieniu zmian do Porozumienia międzyrządowego z 25 sierpnia 1993 roku, podpisany 29 października 2010 roku;
  • Protokół o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego z 12 lutego 2003 roku do Porozumienia międzyrządowego z 25 sierpnia 1993, podpisany 29 października 2010 roku.

Na polskim odcinku gazociągu rozmieszczonych jest pięć tłoczni gazu w: Kondratkach, Zambrowie, Ciechanowie, Włocławku i Szamotułach. Są to obiekty wyposażone w nowoczesne oprzyrządowanie, obsługiwane przez wysoko wykwalifikowaną załogę, realizujące zadania w sposób ciągły i bezpieczny. Stanowią kluczowy element całego systemu, niezbędny do przesyłu gazu na całej długości gazociągu w maksymalnej planowanej ilości.

CERTYFIKAT ZSZ
W 2021 roku instytucja certyfikująca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. wydała ważny do wrzenia 2023 r. Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania w zakresie przesyłu gazu ziemnego i eksploatacji infrastruktury przesyłowej gazociągu tranzytowego Jamał - Europa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Odnowienie ważności Certyfikatu stanowi dowód, że infrastruktura gazociągowa utrzymana jest we wzorowym stanie oraz eksploatowana jest w taki sposób, że łączy efektywność z bezpieczeństwem, również dla środowiska.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W 2015 roku, decyzją Kapituły Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności", Spółka EuRoPol GAZ została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w kategorii „Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo" za projekt „Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki". Dzięki temu projektowi nowoczesne systemy automatyki zainstalowane na tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego zwiększają bezpieczeństwo i przyczyniają się do zwiększenia niezawodności świadczonych usług przez EuRoPol GAZ s.a.

W 2014 roku EuRoPol GAZ s.a. otrzymał od Urzędu Dozoru Technicznego tytuł „Lider Bezpieczeństwa Technicznego” w kategorii Użytkownik w ogólnopolskim rankingu. Wyróżnienie to potwierdziło, że Spółka spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, które gwarantują od ponad 20 lat bezpieczną, niezawodną i skuteczną pracę całej infrastruktury gazociągowej.

BiGSize TGZ UT-7934_1920x1281.jpg

Władze spółki

Akcjonariuszami Spółki są:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - 48% akcji
PAO GAZPROM - 48% akcji
Gas-Trading S.A. - 4% akcji

 

Skład Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ s.a.

Elena Burmistrova - Przewodniczący RN
Iwona Waksmundzka-Olejniczak - Zastępca Przewodniczącego RN
Andriej Borisov - Członek RN
Marcin Izdebski - Członek RN
Dmitry Khandoga - Członek RN
Jakub Kowaleczko - Członek RN
Sergey Kuznets - Członek RN
Robert Perkowski - Członek RN
Przemysław Wacławski - Członek RN

 

Skład Zarządu EuRoPol GAZ s.a.

Piotr Tutak - Prezes Zarządu
Yury Kaluzhskiy - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Dominik Zaremba - Drugi Wiceprezes Zarządu
Vladimir Mitsenko - Trzeci Wiceprezes Zarządu

Czytaj więcej

Posiadane certyfikaty

EuRoPol GAZ s.a. posiada Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Czytaj więcej…

Otoczenie regulacyjne

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są:

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl

NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information