GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Informacje podstawowe

CELE STRATEGICZNE
Celem strategicznym funkcjonowania EuRoPol GAZ s.a. jest bezpieczne i niezawodne oraz przyjazne dla środowiska świadczenie usługi transportu gazu ziemnego polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa w zakresie wynikającym z zawartych umów i kontraktów.

INFORMACJE OGÓLNE
EuRoPol GAZ s.a. to polska firma funkcjonująca od 1993 roku: 23 września 1993 roku powstała i powołano pierwsze jej władze, a 15 grudnia 1993 roku uzyskała osobowość prawną i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

EuRoPol GAZ s.a. to właściciel polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i jednocześnie największej w Europie inwestycji energetycznej przełomu XX i XXI wieku. Polskim odcinkiem gazociągu o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Wolne moce przesyłowe gazociągu Spółka udostępnia operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A., który oferuje usługi przesyłu gazu w ramach Systemu Gazociągów Tranzytowych. 

Działalność EuRoPol GAZ s.a. opiera się na wielu dokumentach międzyrządowych, z których najważniejsze to m.in.:

 • Porozumienie między Rządem RP a Rządem FR o budowie systemu gazociągów tranzytowych dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium RP i dostawach gazu rosyjskiego do RP z 25 sierpnia 1993 roku;
 • Protokół między Rządem RP a Rządem FR w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia z 25 sierpnia 1993 roku, podpisany 18 lutego 1995;
 • Protokół Dodatkowy do Porozumienia z 25 sierpnia 1993 roku, podpisany 12 lutego 2003 roku;
 • Protokół o wniesieniu zmian do Porozumienia międzyrządowego z 25 sierpnia 1993 roku, podpisany 29 października 2010 roku;
 • Protokół o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego z 12 lutego 2003 roku do Porozumienia międzyrządowego z 25 sierpnia 1993, podpisany 29 października 2010 roku.

Na polskim odcinku gazociągu rozmieszczonych jest pięć tłoczni gazu w: Kondratkach, Zambrowie, Ciechanowie, Włocławku i Szamotułach. Są to obiekty wyposażone w nowoczesne oprzyrządowanie, obsługiwane przez wysoko wykwalifikowaną załogę, realizujące zadania w sposób ciągły i bezpieczny. Stanowią kluczowy element całego systemu, niezbędny do przesyłu gazu na całej długości gazociągu w maksymalnej planowanej ilości.

CERTYFIKAT ZSZ
W 2017 roku instytucja certyfikująca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. odnowiła na kolejne trzy lata Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania eksploatacją techniczną gazociągu tranzytowego Jamał–Europa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odnowienie ważności Certyfikatu stanowi dowód, że infrastruktura gazociągowa utrzymana jest we wzorowym stanie oraz eksploatowana jest w taki sposób, że łączy efektywność z bezpieczeństwem, również dla środowiska

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W 2015 roku, decyzją Kapituły Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności", Spółka EuRoPol GAZ została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w kategorii „Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo" za projekt „Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki". Dzięki temu projektowi nowoczesne systemy automatyki zainstalowane na tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego zwiększają bezpieczeństwo i przyczyniają się do zwiększenia niezawodności świadczonych usług przez EuRoPol GAZ s.a.

W 2014 roku EuRoPol GAZ s.a. otrzymał od Urzędu Dozoru Technicznego tytuł „Lider Bezpieczeństwa Technicznego” w kategorii Użytkownik w ogólnopolskim rankingu. Wyróżnienie to potwierdziło, że Spółka spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, które gwarantują od ponad 20 lat bezpieczną, niezawodną i skuteczną pracę całej infrastruktury gazociągowej.

BiGSize-2984_1920x1281.jpg

Władze spółki

Akcjonariuszami Spółki są:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - 48% akcji
PAO GAZPROM - 48% akcji
Gas-Trading S.A. - 4% akcji

 

Skład Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ s.a.

Elena Burmistrova - Przewodniczący RN
Paweł Majewski - Zastępca Przewodniczącego RN
Andriej Borisov - Członek RN
Dmitry Khandoga - Członek RN
Jakub Kowaleczko - Członek RN
Sergey Kuznets - Członek RN
Robert Perkowski - Członek RN
Przemysław Wacławski - Członek RN
Józef Wierzbowski - Członek RN

 

Skład Zarządu EuRoPol GAZ s.a.

Piotr Tutak - Prezes Zarządu
Yury Kaluzhskiy - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Dominik Zaremba - Drugi Wiceprezes Zarządu
Vladimir Mitsenko - Trzeci Wiceprezes Zarządu

Czytaj więcej

 • Otoczenie regulacyjne

  Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność EuRoPol GAZ s.a. są: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z
 • 1
 • Posiadane certyfikaty

  EuRoPol GAZ s.a. posiada Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • 1

Kontakt

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl
NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji