GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Środowisko

Dla EUROPOL GAZ S.A. ochrona środowiska jest obok bezpiecznego środowiska pracy najważniejszym fundamentem, na którym buduje swoją politykę. Spółka prowadzi eksploatację urządzeń i systemów SGT tak, ażeby ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, jednocześnie dąży do optymalizacji zużycia surowców energetycznych i podnosi świadomość pracowników w zakresie ochrony środowiska.

EUROPOL GAZ S.A.  ocenia wpływ swoich inwestycji na środowisko uwzględniając skutki środowiskowe, śledzi innowacje przynoszące korzyści środowiskowe i redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Szczególną uwagę przykłada do systematycznego dostosowywania swoich zasobów i procedur do aktualnych przepisów i norm związanych z ochroną środowiska.

Dbałość o środowisko jest w Spółce ważną tradycją. Od początku istnienia EUROPOL GAZ S.A., władze Spółki kładły bardzo duży nacisk na przestrzeganie normatywów i zaleceń ekologicznych. Proekologiczna polityka działania widoczna była na każdym etapie tworzenia gazociągu począwszy od założeń projektowych poprzez  realizację inwestycji, do okresu eksploatacji.

W celu osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska, Spółka wdrożyła szereg procedur oraz stosuje wymagania wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego.

 

Informacja dla społeczeństwa opracowana zgodnie z art. 261a pkt. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Świadomość ekologiczna

EUROPOL GAZ S.A. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu Spółki ma ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Czytaj więcej…

System zarządzania środowiskowego

Utrzymywany jest stały nadzór nad posiadanymi decyzjami oraz nad realizacją obowiązków wynikających zarówno z decyzji jak i regulacji prawnych. Pomocnym narzędziem jest w tym wypadku dokument pt.: „Zestawienie działań wynikających z przepisów ochrony środowiska, posiadanych decyzji oraz ZSZ – sposób i terminy realizacji…”, który stanowi zbiór wymagań dla poszczególnych obiektów wraz z oceną ich spełnienia.

Czytaj więcej…

System handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

EUROPOL GAZ S.A. jako właściciel tłoczni gazu jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (emisja dwutlenku węgla) od 2008 roku. Tłocznie zostały również objęte Krajowymi Środkami Wykonawczymi na lata 2021-2025 (IV okres rozliczeniowy).

Czytaj więcej…

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information