GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Środowisko

Dla EuRoPol GAZ s.a. ochrona środowiska jest obok bezpiecznego środowiska pracy najważniejszym fundamentem, na którym buduje swoją politykę. Spółka prowadzi eksploatację urządzeń i systemów SGT tak, ażeby ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, jednocześnie dąży do optymalizacji zużycia surowców energetycznych i podnosi świadomość pracowników w zakresie ochrony środowiska.

EuRoPol GAZ s.a. każdego roku ponosi duże nakłady na inwestycje rozwijające zdolność do redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Szczególną uwagę przykłada do systematycznego dostosowywania swoich zasobów i procedur do aktualnych przepisów i norm związanych z ochroną środowiska.

Dbałość o środowisko jest w Spółce ważną tradycją. Od początku istnienia EuRoPol GAZ s.a., władze Spółki kładły bardzo duży nacisk na przestrzeganie normatywów i zaleceń ekologicznych. Proekologiczna polityka działania widoczna była na każdym etapie tworzenia gazociągu począwszy od założeń projektowych poprzez  realizację inwestycji, do okresu eksploatacji.

Dowodem na skuteczność podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska jest przyznany Spółce certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

 

Informacja dla społeczeństwa opracowana zgodnie z art. 261a pkt. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

 

Świadomość ekologiczna

EuRoPol GAZ s.a. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu Spółki ma ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Czytaj więcej…

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Uzyskanie certyfikatu, to niewątpliwie dowód, iż w działaniach związanych z realizacją transportu gazu i utrzymaniem infrastruktury technicznej SGT spełniamy wszystkie wymagania wynikające z posiadanych decyzji, pozwoleń i obowiązujących przepisów prawa, w tym także w zakresie ochrony środowiska.

Czytaj więcej…

System handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

EuRoPol GAZ s.a. jako właściciel tłoczni gazu jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (emisja dwutlenku węgla) od 2008 roku. Tłocznie zostały również objęte Krajowymi Środkami Wykonawczymi na lata 2013 – 2020 (tzw. III okres rozliczeniowy).

Czytaj więcej…
BiGSize-2527_1920x1281.jpg

Społeczność lokalna

EuRoPol GAZ s.a. swoje relacje ze społecznością lokalną rozumie szerzej niż wymagane prawem zobowiązania biznesowe. Firma z wielką satysfakcją wspiera lokalne przedsięwzięcia, szczególnie na terenach przez które przechodzi polski odcinek gazociągu jamalskiego i jest umiejscowionych pięć tłoczni gazu. Dostrzegamy lokalne inicjatywy, które wpływają pozytywnie na jakość życia lokalnych społeczności i budują regionalną tożsamość społeczną. Odkrywamy dzięki temu niesamowitych ludzi i niesamowite miejsca. Zacieśniamy więzi ze społecznością lokalną, bo czujemy się jednym z jej członków. Jesteśmy odpowiedzialnym sąsiadem, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w której funkcjonuje na co dzień.

Przykładowe instytucje i inicjatywy lokalne wspierane przez EuRoPol GAZ s.a.:

  • Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Olimp Ciechanów
  • Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie
  • Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu w Działdowie
  • Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół STO w Ciechanowie
  • Akademia Siatkarska Rekordu Zambrów
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie

Czytaj więcej

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information