GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Środowisko

Dla EuRoPol GAZ s.a. ochrona środowiska jest obok bezpiecznego środowiska pracy najważniejszym fundamentem, na którym buduje swoją politykę. Spółka prowadzi eksploatację urządzeń i systemów SGT tak, ażeby ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, jednocześnie dąży do optymalizacji zużycia surowców energetycznych i podnosi świadomość pracowników w zakresie ochrony środowiska.

EuRoPol GAZ s.a. każdego roku ponosi duże nakłady na inwestycje rozwijające zdolność do redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Szczególną uwagę przykłada do systematycznego dostosowywania swoich zasobów i procedur do aktualnych przepisów i norm związanych z ochroną środowiska.

Dbałość o środowisko jest w Spółce ważną tradycją. Od początku istnienia EuRoPol GAZ s.a., władze Spółki kładły bardzo duży nacisk na przestrzeganie normatywów i zaleceń ekologicznych. Proekologiczna polityka działania widoczna była na każdym etapie tworzenia gazociągu począwszy od założeń projektowych poprzez  realizację inwestycji, do okresu eksploatacji.

Dowodem na skuteczność podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska jest przyznany Spółce certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

 

Informacja dla społeczeństwa opracowana zgodnie z art. 261a pkt. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

 

 • System zarządzania środowiskowego ISO 14001

  Uzyskanie certyfikatu, to niewątpliwie dowód, iż w działaniach związanych z realizacją transportu gazu i utrzymaniem infrastruktury technicznej SGT spełniamy wszystkie Czytaj więcej
 • Świadomość ekologiczna

  EuRoPol GAZ s.a. w aspekcie ochrony środowiska nie ogranicza się wyłącznie do realizowania działań związanych z eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych. Czytaj więcej
 • System handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

  EuRoPol GAZ s.a. jako właściciel tłoczni gazu jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (emisja dwutlenku węgla) od Czytaj więcej
 • 1
BiGSize-2527_1920x1281.jpg

Społeczność lokalna

EuRoPol GAZ s.a. swoje relacje ze społecznością lokalną rozumie szerzej niż wymagane prawem zobowiązania biznesowe. Firma z wielką satysfakcją wspiera lokalne przedsięwzięcia, szczególnie na terenach przez które przechodzi polski odcinek gazociągu jamalskiego i jest umiejscowionych pięć tłoczni gazu. Dostrzegamy lokalne inicjatywy, które wpływają pozytywnie na jakość życia lokalnych społeczności i budują regionalną tożsamość społeczną. Odkrywamy dzięki temu niesamowitych ludzi i niesamowite miejsca. Zacieśniamy więzi ze społecznością lokalną, bo czujemy się jednym z jej członków. Jesteśmy odpowiedzialnym sąsiadem, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w której funkcjonuje na co dzień.

Przykładowe instytucje i inicjatywy lokalne wspierane przez EuRoPol GAZ s.a.:

 • Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Olimp Ciechanów
 • Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie
 • Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu w Działdowie
 • Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół STO w Ciechanowie
 • Akademia Siatkarska Rekordu Zambrów
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie

Czytaj więcej

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji