GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Wykonawstwo

Porozumienie międzyrządowe podpisane w sierpniu 1993 roku przewidywało, iż projektowanie, wykonawstwo, dostawa materiałów i urządzeń będą realizowane przede wszystkim przez polskie podmioty gospodarcze na podstawie umów zawieranych przez EuRoPol GAZ s.a. na warunkach konkurencyjności. EuRoPol GAZ s.a. zrealizował te postanowienia – do prac związanych z budową gazociągu zaangażował głównie polskie firmy. Polskie instytutu naukowo-badawcze wykonywały specjalistyczne ekspertyzy i badania na zlecenie EuRoPol GAZ s.a. Na rzecz Spółki pracowały m.in. Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Spawalnictwa.

Wszystkie prace projektowe wykonało polskie przedsiębiorstwo Gazoprojekt SA z Wrocławia. Gazoprojekt prowadził także nadzór autorski nad realizacją robót. Generalnymi wykonawcami robót budowlano-montażowych w zakresie części liniowej były firmy Gazobudowa, GAZ-2000, Megagaz i Karpaty. Wykonawcą wszystkich pięciu tłoczni została firma ABB Zamech Elbląg. Początkowo prace przy budowie systemu łączności były realizowane przez firmę Optotrakt, a następnie kontynuowane przez Alcatel Polska. Wykonawcą systemu sterowania i przetwarzania danych była firma Alstom Polska. Nadzór inwestorski nad budową sprawowały instytucje: Bureau Veritas Polska - część liniowa SGT oraz Polski Rejestr Statków - tłocznie gazu SGT.

Szczególnie trudne zadania, które bardzo często w Polsce, a nawet za granicą realizowane były po raz pierwszy, jak np. przekroczenia dużych rzek, zostały powierzone wyspecjalizowanym firmom zagranicznym. Polski oddział firmy Habau Austria zrealizował najdłuższe w Europie Środkowej przekroczenie rzeki metodą wykopu otwartego – przekroczenie Wisły. Przekroczenia Warty metodą mikrotunelingu i Noteci Zachodniej metodą wykopu otwartego (na palach) wykonała firma Freitag Budpol. Przekroczenie rzeki Skrwa metodą mikrotunelingu zrealizowała spółka Gazobudowa, przekroczenie Narwi w dwóch miejscach (wykop otwarty) – spółka Karpaty.

Dostawcy materiałów i urządzeń niezbędnych do budowy gazociągu zostali wybrani w ramach konkursu ofert. Rury o średnicy 1400 mm wyprodukowano we włoskiej hucie Ilva Lamiere e Tubi oraz niemieckiej firmie Mannesmann Handel. Zawory kulowe Cameron wraz z napędami dostarczyła niemiecka firma Fahlke Control Systems. Kształtki, trójniki i elementy gięte oraz rury niezbędne do budowy zespołów zaporowo-upustowych zapewniła niemiecka firma RMA Truttenbach. Materiały izolacyjne, termokurczliwe i antykorozyjne do połączeń spawanych zostały zakupione od firm Raychem ze Stanów Zjednoczonych i Canusa Systems z Kanady. Niemiecka firma Franken Plastik dostarczyła płozy ślizgowe do rur ochronnych. Nadzór nad produkcją ruru sprawowało Towarzystwo Klasyfikacyjne Bureau Veritas.

Pierwsza nitka gazociągu jamalskiego wraz z infrastrukturą techniczną zrealizowana została na podstawie uzyskanych przez Inwestora decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę.
Projekt organizacji robót przewidywał zajęcie pasa roboczego szerokości 36 m na terenach rolniczych (podlegający rekultywacji) i 26 m na obszarach leśnych, gdzie pozostawiono bezpośrednio nad gazociągiem ośmiometrowy pas niezalesiony. Przed przystąpieniem do budowy przeprowadzono archeologiczne badania rozpoznawcze w pasie roboczym.

 • Wykonawstwo

  Porozumienie międzyrządowe podpisane w sierpniu 1993 roku przewidywało, iż projektowanie, wykonawstwo, dostawa materiałów i urządzeń będą realizowane przede wszystkim przez Czytaj więcej
 • Rozruch

  Rozruch i napełnienie gazem Przekazanie gazociągu do eksploatacji wymagało przygotowania infrastruktury do bezpiecznego i niezawodnego prowadzenia przesyłu gazu. Czynności te Czytaj więcej
 • 1
BiGSize-2539_1920x1281.jpg

Fakty i liczby

Gazociąg jamalski przebiega na terenie Polski przez:

 • 5 województw (podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie)
 • 27 powiatów
 • 67 gmin.

Gazociąg przebiega przez ponad 20 tys. działek należących do ok. 4,5 tys. właścicieli.
Krzyżuje się z ponad 250 drogami kołowymi i torami kolejowymi oraz ponad setką cieków wodnych, w tym z największymi rzekami: Wisłą, Odrą, Wartą i dwukrotnie z Narwią.

Podstawowe dane techniczne polskiego odcinka gazociągu tranzytowego:

 • maksymalne ciśnienie robocze - 8,4 MPa,
 • długość – 684 km,
 • średnica gazociągu - DN1400,
 • fizyczny punkt wejścia – Kondratki,
 • fizyczne punkty wyjścia - Mallnow, Lwówek, Włocławek,
 • 5 tłoczni gazu o łącznej mocy 400 MW - TG Kondratki, TG Zambrów, TG Ciechanów, TG Włocławek, TG Szamotuły,

Czytaj wiecej

 • Eksploatacja

  Eksploatacja SGT prowadzona jest w sposób zapewniający bezpieczny dla ludzi, infrastruktury i środowiska przesył gazu ziemnego, z zapewnieniem niezawodności i
 • 1
 • Jakość

  System zapewnienia jakości Projektowanie i realizację Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono oprzeć na najwyższych, międzynarodowych standardach
 • 1

Kontakt

EuRoPol GAZ s.a.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 586 7000,
faks: (+48) 22 586 7070
e-mail: info@europolgaz.com.pl
NIP 113-00-68-959
REGON 010407343
BDO 00000 2075
KRS 00000 60709
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 80 000 000 PLN opłacony w całości

Kontakt

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji