GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Złoty Laur Innowacyjności 2015 dla EuRoPol GAZ s.a.

Decyzją Kapituły Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności" Spółka EuRoPol GAZ za projekt „Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki" została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w kategorii „Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo".

Jest to kolejna nagroda przyznana Spółce za wkład w rozwój bezpieczeństwa technicznego infrastruktury polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. W 2014 roku EuRoPol GAZ s.a. trzymał od Urzędu Dozoru Technicznego statuetkę i tytuł „Lider Bezpieczeństwa Technicznego" w kategorii Użytkownik.

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności" organizowanego corocznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych–Naczelną Organizację Techniczną (NOT) jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Konkurs ten odbywa się pod patronatami instytucji rządowych, parlamentarnych, branżowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Głównym celem projektu EuRoPol GAZ s.a. „Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki" jest wdrożenie nowych innowacyjnych technologii w zakresie ochrony osób, środowiska i mienia od skutków niekontrolowanych wypływów gazu, wybuchu pożaru lub innych zdarzeń awaryjnych na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Projekt wprowadza najnowsze rozwiązania w dziedzinie wykrywania gazów wybuchowych i pożaru, jak również w dziedzinie elektronicznych zabezpieczeń procesu technologicznego, a szczególnie systemów awaryjnego wyłączenia (ESD). Wszystkie urządzenia, jak również gotowy system jest certyfikowany przez uprawnioną jednostkę certyfikacyjną w zakresie Oceny Funkcji Bezpieczeństwa oraz w zakresie spełnienia wymogu osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego na poziomie SIL2.
Dzięki temu projektowi nowoczesne systemy automatyki zainstalowane na tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego zwiększają bezpieczeństwo i przyczyniają się do zwiększenia niezawodności świadczenia usług przez EuRoPol GAZ s.a.

Kontakt dla mediów

tel. (+48) 22 586 7224, faks (+48) 22 586 7070
e-mail: prasa@europolgaz.com.pl

BiGSize TGC WO-8502_1920x1281.jpg

Popularne

  • 1

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji