GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

Złoty Laur Innowacyjności 2015 dla EuRoPol GAZ s.a.

Decyzją Kapituły Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności" Spółka EuRoPol GAZ za projekt „Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki" została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w kategorii „Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo".

Jest to kolejna nagroda przyznana Spółce za wkład w rozwój bezpieczeństwa technicznego infrastruktury polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. W 2014 roku EuRoPol GAZ s.a. trzymał od Urzędu Dozoru Technicznego statuetkę i tytuł „Lider Bezpieczeństwa Technicznego" w kategorii Użytkownik.

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności" organizowanego corocznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych–Naczelną Organizację Techniczną (NOT) jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Konkurs ten odbywa się pod patronatami instytucji rządowych, parlamentarnych, branżowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Głównym celem projektu EuRoPol GAZ s.a. „Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki" jest wdrożenie nowych innowacyjnych technologii w zakresie ochrony osób, środowiska i mienia od skutków niekontrolowanych wypływów gazu, wybuchu pożaru lub innych zdarzeń awaryjnych na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Projekt wprowadza najnowsze rozwiązania w dziedzinie wykrywania gazów wybuchowych i pożaru, jak również w dziedzinie elektronicznych zabezpieczeń procesu technologicznego, a szczególnie systemów awaryjnego wyłączenia (ESD). Wszystkie urządzenia, jak również gotowy system jest certyfikowany przez uprawnioną jednostkę certyfikacyjną w zakresie Oceny Funkcji Bezpieczeństwa oraz w zakresie spełnienia wymogu osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego na poziomie SIL2.
Dzięki temu projektowi nowoczesne systemy automatyki zainstalowane na tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego zwiększają bezpieczeństwo i przyczyniają się do zwiększenia niezawodności świadczenia usług przez EuRoPol GAZ s.a.

Kontakt dla mediów

tel. (+48) 22 586 7224, faks (+48) 22 586 7070
e-mail: prasa@europolgaz.com.pl

BiGSize-3008_1920x1281.jpg

Komunikaty prasowe

EuRoPol GAZ s.a. Liderem Bezpieczeństwa Technicznego

EuRoPol GAZ s.a. został laureatem Rankingu Urzędu Dozoru Technicznego „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2014” w kategorii Użytkownik. Statuetkę i wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu Spółki, Kazimierz Nowak, podczas konferencji UDT „Nauka i technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się w dniach 27-28 listopada br. w Warszawie.

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a. i Siemens Sp. z o.o. podpisały umowę na obsługę serwisową urządzeń zainstalowanych w 5 tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego

26 lutego 2015 roku w Warszawie EuRoPol GAZ s.a. i Siemens Sp. z o.o. podpisały długoterminową umowę na obsługę serwisową 16 kompletnych zespołów turbosprężarkowych TUCO zainstalowanych w pięciu tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Tłocznie te znajdują się w miejscowościach: Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły. Zadaniem zespołów turbosprężarkowych TUCO jest sprężanie gazu ziemnego, aby zrekompensować straty ciśnienia powstałe w trakcie przepływu gazu w gazociągu.

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ ma odnowiony certyfikat ISO dla systemu zarządzania gazociągiem jamalskim

W grudniu 2014 roku instytucja certyfikacyjna - Bureau Veritas Polska odnowiła na kolejne trzy lata Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania eksploatacją techniczną gazociągu jamalskiego na terytorium Polski.

Czytaj więcej…

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information