GAZOCIĄG JAMAŁ-EUROPA

EuRoPol GAZ ma odnowiony certyfikat ISO dla systemu zarządzania gazociągiem jamalskim

W grudniu 2014 roku instytucja certyfikacyjna - Bureau Veritas Polska odnowiła na kolejne trzy lata Certyfikat Zgodności dla Systemu Zarządzania eksploatacją techniczną gazociągu jamalskiego na terytorium Polski.

System ten, certyfikowany po raz pierwszy w roku 2011 r., jest systemem  zintegrowanym w obszarach jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.
W celu odnowienia Certyfikatu Zgodności we wrześniu ubiegłego roku w EuRoPol GAZ-ie przeprowadzono audyt odnowieniowy certyfikowanego systemu zarządzania.

- Audytorzy zwrócili uwagę na mocne strony systemu zarządzania w spółce EuRoPol GAZ, a w szczególności zaangażowanie kierownictwa spółki w sprawy utrzymania i doskonalenia systemu, wysokie kompetencje personelu, skuteczny system zapewnienia niezawodności technicznej przesyłu gazu oraz efektywny system monitorowania realizacji decyzji środowiskowych. Przedłużenie dla EuRoPol GAZ ważności Certyfikatu Zgodności stanowi dowód urzeczywistniania misji spółki, którą jest „niezawodny przesył powierzonego gazu ziemnego, dający pełną satysfakcję klientom, realizowany w sposób przyjazdy dla środowiska i bezpieczny dla pracowników i zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystywanie potencjału personelu Spółki” – powiedział Jarosław Barwicki z Działu Systemów Zarządzania w EuRoPol GAZ. Dodał on, że spółka utrzymuje infrastrukturę we wzorowym stanie oraz eksploatuje ją w taki sposób, aby efektywność łączyć z bezpieczeństwem, również dla środowiska.

Kontakt dla mediów

tel. (+48) 22 586 7224, faks (+48) 22 586 7070
e-mail: prasa@europolgaz.com.pl

BiGSize TGC UT-8436_1920x1281.jpg

Komunikaty prasowe

EuRoPol GAZ s.a. Liderem Bezpieczeństwa Technicznego

EuRoPol GAZ s.a. został laureatem Rankingu Urzędu Dozoru Technicznego „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2014” w kategorii Użytkownik. Statuetkę i wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu Spółki, Kazimierz Nowak, podczas konferencji UDT „Nauka i technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się w dniach 27-28 listopada br. w Warszawie.

Czytaj więcej…

Złoty Laur Innowacyjności 2015 dla EuRoPol GAZ s.a.

Decyzją Kapituły Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności" Spółka EuRoPol GAZ za projekt „Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki" została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w kategorii „Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo".

Czytaj więcej…

EuRoPol GAZ s.a. i Siemens Sp. z o.o. podpisały umowę na obsługę serwisową urządzeń zainstalowanych w 5 tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego

26 lutego 2015 roku w Warszawie EuRoPol GAZ s.a. i Siemens Sp. z o.o. podpisały długoterminową umowę na obsługę serwisową 16 kompletnych zespołów turbosprężarkowych TUCO zainstalowanych w pięciu tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Tłocznie te znajdują się w miejscowościach: Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły. Zadaniem zespołów turbosprężarkowych TUCO jest sprężanie gazu ziemnego, aby zrekompensować straty ciśnienia powstałe w trakcie przepływu gazu w gazociągu.

Czytaj więcej…

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Więcej informacji

Our website uses cookies in order to facilitate use of the site and for statistical purposes. More information